5 sposobów na szybki i korzystny wyrok rozwodowy

5 sposobów na szybki i korzystny wyrok rozwodowy

W jednej z piosenek Budki Suflera Krzysztof Cugowski śpiewa: „Bo do tanga trzeba dwojga. Zgodnych ciał i chętnych serc”. Choć większość osób o tym nie wie, najlepszy rozwód to rozwód zgodnych i chętnych do tego ludzi. Dobrze przygotowane i przeprowadzone postępowanie rozwodowe, które wynika z wzajemnych ustaleń małżonków, jest szybsze, tańsze i najczęściej korzystniejsze tak dla samych małżonków, jak i ewentualnie ich dzieci. Poznaj 5 sposobów na uzyskanie szybkiego i korzystnego wyroku rozwodowego.

Dobrze skonstruowany pozew o rozwód

Do wszczęcia postępowania rozwodowego zawsze prowadzi wniesienie pozwu. Pozew w sprawie rozwodowej jest jak Twój list motywacyjny wysyłany do pracodawcy – dzięki niemu sędzia będzie wiedział, jaki jest powód żądania rozwodu i jakie są Twoje oczekiwania wobec wyroku. Ważne jest więc prawidłowe przygotowanie pozwu o rozwód. Ważne jest to nie tylko dlatego, że przepisy polskiego prawa precyzyjnie określają szereg wymagań formalnych pozwu, których niespełnienie skutkować będzie wzywaniem do uzupełnienia braków lub zwrotem pozwu. Ważne jest to również z tego względu, że prawidłowo, jasno i precyzyjnie napisany pozew ułatwia pracę sędziego, który nie musi podejmować dodatkowych czynności, by poznać stanowisko powoda, a to zdecydowanie przybliża Cię do szybszego zakończenia postępowania rozwodowego.

Zgodny wniosek o rozwód bez orzekania o winie

Co do zasady sąd w wyroku rozwodowym orzeka o winie małżonków w rozkładzie pożycia. Jednak na zgodny wniosek małżonków sąd nie będzie badał winy małżonków. Zgoda stron na taki „bezkonfliktowy” rozwód oznacza, że nie trzeba przeprowadzać skomplikowanego i długiego postępowania dowodowego. Sąd nie musi badać dowodów wykazujących niewłaściwe postępowanie konkretnego małżonka. Czasami nawet sądy w trakcie trwania postępowania rozwodowego bez orzekania o winie nie widzą konieczności w składaniu zeznań przez świadków – wystarczające będzie przesłuchanie małżonków na rozprawie, co pozwoli zakończyć sprawę już na pierwszej rozprawie.

Uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i wysokości alimentów

W wyroku rozwodowym sąd obowiązkowo rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi, o kontaktach z tymi dziećmi oraz o wysokości alimentów każdego z rodziców na rzecz wspólnych dzieci. Jednak sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Praktyka pokazuje, że jeżeli małżonkowie porozumieją się w kwestiach dotyczących ich wspólnych dzieci, to sądy najczęściej uwzględnią ich wspólne stanowisko. Porozumienie rodzicielskie nie musi być wyjątkowo szczegółowe. Precyzyjne opisywanie harmonogramu kontaktów i sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej jest konieczne najczęściej w przypadku dzieci młodszych, które nie mają wystarczającego rozeznania, by samodzielnie decydować o relacjach z rodzicami. Także, jeśli ufasz swojemu małżonkowi, Twoje porozumienie rodzicielskie może być krótkie i proste. Możesz także porozumieć się z drugim z małżonków, aby sąd nie orzekał w ogóle o kontaktach. Na Wasz zgodny wniosek sąd zaniecha takiego rozstrzygnięcia.

Rezygnacja z innych rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym

W wyroku rozwodowym co do zasady sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania (własnego lub najmowanego). Wymaga to jednak przeprowadzenia przez sąd postępowania dowodowego, w którym małżonkowie będą spierać się o losy wspólnego mieszkania. Jeśli chcesz, aby sąd orzekał o mieszkaniu, ustal wcześniej z drugim małżonkiem w kwestii tego, co z nim zrobicie. Na Wasz zgodny wniosek sąd zaniecha rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu, a kwestię tą załatwicie we własnym zakresie. Również nie zawsze warto wnosić o podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym. Co prawda, sąd dokonuje podziału majątku wspólnego, tylko jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, jednak wciąż wydłuża to oczekiwanie na wyrok rozwodowy.

Współpraca z profesjonalnym pełnomocnikiem

„Bo do rozwodu trzeba dwojga” wcale nie musi wiązać się tylko ze zgodnym działaniem małżonków. Może odnosić się także do współpracy jednego z małżonków z prawnikiem. Jeśli w Twoim związku występuje sytuacja konfliktowa i zanosi się na rozwód z orzeczeniem o winie, najlepiej skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Doświadczony adwokat lub radca prawny pomoże Ci w walce o Twoje prawa. Zadba o to, aby postępowanie toczyło się w miarę sprawnie. Będzie na bieżąco reagował na pisma z sądu i od drugiej strony procesowej. Ułatwi Ci uzyskanie korzystnego wyroku. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika przyda się także w przypadku „prostszych” rozwodów. Sprawdź co jeszcze będzie potrzebne do złożenia pozwu rozwodowego na: https://kancelaria.lexay.pl/adwokat-krakow-rozwod-opieka-nad-dzieckiem-podzial-majatku/.

Postępowanie rozwodowe wcale nie musi być długie i skomplikowane. Wystarczy zadbać o dobrą konstrukcję pozwu rozwodowego i porozumieć się w kwestii rozwiązania małżeństwa z drugim z małżonków. Niezależnie od tego najlepiej skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który w pełni zabezpieczy Twoje interesy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie rozwodu, skontaktuj się z kancelarią https://kancelaria.lexay.pl/

Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią https://mbrp.pl/

Źródło informacji: Kancelaria Lexay

Dodaj komentarz