Agencja badań medycznych: Śniadanie prasowe ABM dot. konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich

Agencja badań medycznych: Śniadanie prasowe ABM dot. konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich

Agencja badań medycznych: Śniadanie prasowe poświęcone było zaprezentowaniu kluczowych założeń programu Agencji Badań Medycznych dotyczącego działalności badawczo-rozwojowej w obszarze chorób rzadkich.

W ramach wydarzenia przedstawione zostały wybrane projekty, mające na celu zwiększenie dostępu do skutecznych metod leczenia i diagnostyki wśród pacjentów zmagających się chorobami uznanymi za rzadkie lub ultrarzadkie. Ponadto beneficjenci konkursu zaprezentowali krótko- i długoterminowe cele projektów, które uzyskały dofinansowanie Agencji Badań Medycznych.

Źródło informacji: Agencja Badań Medycznych

Dodaj komentarz