Alkohol zmienia człowieka – zaburzenia osobowości u alkoholików

Alkohol zmienia człowieka – zaburzenia osobowości u alkoholików

Podczas spotkań w gronie znajomych często można dostrzec, jak alkohol wpływa na zachowanie. W stanie upojenia jesteśmy odważniejsi, bardziej zrelaksowani i otwarci na innych. Dopóki pijemy okazjonalnie, alkohol jest po prostu wspomagaczem dobrej zabawy. Jeżeli jednak przekraczamy granice, sytuacja diametralnie się zmienia. Nadużywanie alkoholu prowadzi do poważnego uzależnienia. Niesie to za sobą konsekwencje dla ciała, ale też psychiki, o czym mogą przekonać się bliscy osób uzależnionych od alkoholu.

Zaburzenia osobowości – przyczyna czy skutek alkoholizmu?

Niejednokrotnie słyszymy, że małżeństwo rozpadło się z powodu alkoholizmu męża czy żony. Życie z osobą uzależnioną rzeczywiście jest bardzo trudne. Z czasem alkoholikowi zaczyna zależeć wyłącznie na spożywaniu alkoholu, a jego zachowanie przysparza cierpienia bliskim lub nawet jest dla nich niebezpieczne. Można wtedy zadać sobie pytanie, czy ta osoba zmieniła się przez alkohol, czy uzależnienie jest odpowiedzią na problemy, z którymi zmaga się od lat?

Alkoholizm i zaburzenia osobowości mogą być powiązane na dwa sposoby. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z zaburzeniami pierwotnymi. Oznacza to, że alkoholik miał problemy psychiczne, zanim wpadł w uzależnienie. Alkohol jest prostym i dostępnym sposobem na radzenie sobie z cierpieniem, wywołanym nieleczonymi zaburzeniami osobowości. Niestety, ulga jest chwilowa, a w konsekwencji pojawiają się kolejne problemy.

Z alkoholizmem może wiązać się wiele różnych zaburzeń. Jednym z nich jest osobowość borderline. Cechuje się m.in. chwiejnością emocjonalną, lękiem przed porzuceniem, trudnościami w nawiązywaniu zdrowych, trwałych relacji czy skłonnością do autodestrukcji. Ten typ osobowości wiąże się też z mniejszą kontrolą swoich zachowań, co predestynuje do popadania w uzależnienia.

Zdarza się też, że alkoholicy posiadają dyssocjalny typ osobowości. Oznacza to niezdolność do tworzenia więzi, frustrację, agresję i częste konflikty z otoczeniem. Osobowość dyssocjalna wiąże się z dużymi pokładami złości i stresu. Osoba wykazująca takie cechy nie potrafi poradzić sobie z emocjami w zdrowy sposób, dlatego często sięga po używki.

Alkoholicy mogą zmagać się też z osobowością zależną. Brak samodzielności prowadzi do lęku przed porzuceniem, poczucia bezradności i trudności w spędzaniu czasu w samotności. Osoba, która ma takie problemy, często ucieka w używki, żeby zredukować napięcie pojawiające się, gdy zostaje sama.

Dlaczego alkoholizm zmienia człowieka?

Alkoholizm nie zawsze wynika z zaburzeń osobowości. Zdarza się, że osoby, które wcześniej nie wykazywały niepokojących cech, zaczynają nadużywać alkoholu i całkowicie zmieniają swoje postępowanie. W takiej sytuacji mamy do czynienia z zaburzeniami wtórnymi. Żeby stwierdzić, co jest skutkiem, a co przyczyną, trzeba skorzystać z pomocy specjalistów. Tego typu problemami zajmują się doświadczeni terapeuci, prowadzący leczenie uzależnień w ośrodku Awamedic.

Nie można zapominać, że alkohol jest trucizną. Spożywany bez umiaru ma szkodliwy wpływ na wszystkie narządy. Mózg nie jest tutaj wyjątkiem. Spożywanie alkoholu staje się coraz ważniejszą częścią życia chorego. Wszystkie inne sfery schodzą na drugi plan. Osoba, która wcześniej była bardzo rodzinna, może opuścić własne dzieci, a ambitny karierowicz – zacząć opuszczać pracę. Ujawniać zaczyna się druga osobowość alkoholika, podporządkowana nałogowi. Uzależniony może stracić zdolność utrzymywania zdrowych relacji, mieć problemy z kontrolowaniem emocji i niestabilną samoocenę.

Długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzi do uszkodzeń rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, a nawet zaniku kory mózgowej. Mogą pojawiać się zaniki pamięci, trudności w codziennym funkcjonowaniu, a nawet zaburzenia psychotyczne. Zdarza się, że u alkoholików występuje tzw. zespół Otella. Dotknięta nim osoba obsesyjnie podejrzewa partnera o zdradę, nawet jeśli nie ma ku temu żadnych przesłanek. Może pojawić się również zespół amnestyczny. Niedobór witaminy B1 sprawia, że osoba uzależniona posiada luki w pamięci i zaczyna wypełniać je wydarzeniami, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Niestety, nieleczony zespół amnestyczny może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci. Wszystko to wywołuje wybuchy złości, apatię oraz nieracjonalne zachowania.

Zaburzenia osobowości a wychodzenie z uzależnienia

Nie da się ukryć, że zaburzenia osobowości komplikują terapię uzależnień. Osoby zmagające się z alkoholizmem i problemami psychicznymi otrzymują jednak pomoc w specjalistycznych ośrodkach leczenia uzależnień takich, jak Awamedic. Doświadczony terapeuta podchodzi do chorego w sposób kompleksowy. Wie, jak poradzić sobie z agresją pacjenta z osobowością dyssocjalną czy impulsywnością, pojawiającą się w przypadku borderline. Takie podejście pozwala na uzyskanie trwałej poprawy, ponieważ sięga do źródła problemu.

Im wcześniej chory zgłosi się na leczenie, tym lepiej. Warto mieć na uwadze, że zaburzenie osobowości nie jest problemem, który sam się rozwiąże. Aby nauczyć się zdrowych technik radzenia sobie ze stresem i emocjami, trzeba pracować nad sobą pod okiem terapeuty. 

Dodaj komentarz