Centra kultury mniejszości narodowych w Lwowie i Przemyślu jako mosty porozumienia

Centra kultury mniejszości narodowych w Lwowie i Przemyślu jako mosty porozumienia

Popularyzacja kultury mniejszości narodowych – polskiej we Lwowie i ukraińskiej w Przemyślu – to cel wspólnego projektu realizowanego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wsparte przez UE inwestycje po stronie ukraińskiej odwiedziła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Inicjatywa zakłada utworzenie w obu miastach centrów kultury mniejszości narodowych.

„Działania prowadzone w centrach kultury przyczynią się zbliżenia mniejszości Lwowa i Przemyśla. Krzewienie historii, tradycji oraz kultury polskiej i ukraińskiej pozwoli na stworzenie trwałych więzi oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej regionów” – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas wizytacji remontu budynku Centrum Promocji Kultury Polskiej we Lwowie.

Projekt „Scena Galicyjska – nasza wspólna historia – Promocja kultury ukraińskiej i kultury polskiej w ramach współpracy Ośrodka Promocji Kultury Polskiej we Lwowie oraz Domu Ukraińskiego w Przemyślu” otrzymał 2,3 mln euro dofinansowania unijnego. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na remonty: Domu Ukraińskiego w Przemyślu oraz Centrum Promocji Kultury Polskiej we Lwowie.

„Mniejszości narodowe w Ukrainie i Polsce nadal pielęgnują swoje tradycje tworząc mozaikę kulturową regionu. Grupy te podtrzymują tożsamość narodową, choć ich działalność nie jest nagłaśniana” – dodał wiceminister.

Rezultatem działań prowadzanych w centrach kulturalnych ma być wzrost aktywności kulturalnej mniejszości narodowych oraz zmiana w sposobie ich postrzegania. Inicjatywa ma się też przyczynić do uatrakcyjnienia turystycznego regionów.

Wizyta wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak we Lwowie była także okazją do odwiedzenia nowej siedziby Komendy Policji Państwowej Obwodu Lwowskiego. Obiekt powstał i został wyposażony dzięki środkom na współpracę transgraniczną z Unii Europejskiej w ramach programu Polska-(Białoruś)-Ukraina. Beneficjent otrzymał 5,4 mln euro na jego realizację.

„Inwestycja ma pomóc chronić mieszkańców Obwodu Lwowskiego i turystów, którzy, w co wierzę, już wkrótce będą mogli bezpiecznie powrócić do Lwowa” – powiedziała Jarosińska-Jedynak.

W ramach projektu wybudowane zostało centrum administracyjne, które wyposażono w nowy system gromadzenia danych otrzymanych z kamer monitoringu miejskiego oraz zintegrowany wielofunkcyjny system telekomunikacyjny.

Realizacja projektu była utrudniona ze względu na trwającą w Ukrainie wojnę, wysiedlenia i kryzys gospodarczy. Mimo to budowa nowej siedziby Policji Państwowej Obwodu Lwowskiego została zakończona w czerwcu br.

Interreg NEXT Polska-Ukraina

Podczas pobytu we Lwowie wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak rozmawiała o dalszej współpracy transgranicznej, zwłaszcza w ramach programu Interreg NEXT Polska-Ukraina. Sekretarz stanu spotkała się z przedstawicielami Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej oraz pracownikami biura oddziału programu we Lwowie.

Resort funduszy i polityki regionalnej poinformował, że dzięki polsko-ukraińskim projektom chce   wspierać odbudowę Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej agresji; kontynuować współpracę w kwestii ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu, dostępu do wody oraz ochrony przyrody; poprawić dostęp do opieki zdrowotnej; pomóc w wykorzystaniu walorów turystycznych pogranicza polsko-ukraińskiego w zrównoważony sposób; rozwijać współpracę administracji i społeczności na różnych poziomach oraz usprawnić działanie i ochronę polsko-ukraińskiej granicy.

Interreg NEXT Polska-Ukraina jest kontynuacją programu Polska-(Białoruś)-Ukraina.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz