Czym jest kancelaria prawa oświatowego i jakie świadczy usługi?

Czym jest kancelaria prawa oświatowego i jakie świadczy usługi?

Kancelaria prawa oświatowego oferuje szereg usług związanych z założeniem i prowadzeniem punktów świadczących opiekę nad dziećmi, przedszkoli oraz różnego rodzaju szkół. Prawnik specjalizujący się w prawie oświatowym zapewnia pomoc m.in. organom prowadzącym, dyrektorom oraz nauczycielom. Z jakim problemem można zgłosić się do takiej kancelarii?

Zakładanie i organizacja placówek oświatowych

Jak krok po kroku wygląda zakładanie szkoły? Czy fundacja może zostać właścicielem placówki oświatowej? Czy zakładanie żłobka jest opłacalne? Z tymi i podobnymi pytaniami można zwrócić się do kancelarii prawa oświatowego. Prawnicy doradzą, jak założyć i prowadzić placówkę oświatową, a także pomogą w opracowaniu niezbędnych dokumentów. Kancelaria zajmująca się kwestiami oświatowymi może również reprezentować placówkę przed organami administracyjnymi, podejmując szereg czynności zmierzających do zarejestrowania placówki i uzyskania niezbędnych uprawnień.

Doradztwo prawne w zarządzaniu placówką oświatową

Kancelaria prawa oświatowego może wspierać organ założycielski lub dyrektora także w zakresie zarządzania placówką. Prawnik może pomóc m.in. w zatrudnianiu nauczycieli oraz innych pracowników placówki. Kancelaria może również zajmować się dokumentacją związaną z funkcjonowaniem placówki (umowy, porozumienia, etc.). Specjaliści prawa oświatowego zapewniają również doradztwo prawne w zarządzaniu szkołą w trakcie zmian organizacyjnych, które mogą być związane z przekształceniem placówki, włączaniem lub usuwaniem placówki z zespołu szkół czy zmianą siedziby.

Pomoc prawna dla nauczycieli i dyrektorów

Szkoła to przede wszystkim ludzie. To od dyrektora i nauczycieli zależy, czy dziecko opuści placówkę z dobrymi doświadczeniami i bogatym zasobem wiedzy. Jednak praca osób zaangażowanych w nauczanie nie należy do łatwych, dlatego kancelaria prawa oświatowego oferuje również wsparcie w zakresie prowadzenia kadr, a także w sprawach związanych z prawami i obowiązkami nauczycieli.

Pomoc prawna dla nauczycieli i dyrektorów obejmuje m.in.:

  • sporządzanie dokumentacji kadrowej (np. umowy o pracę, akty mianowania, rozwiązanie stosunku pracy);
  • czynności związane z zatrudnieniem (np. ustalanie i ograniczenie wymiaru etatu, udzielanie urlopów);
  • czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli;
  • czynności związane z przenoszeniem nauczycieli w stan nieczynny;
  • czynności związane ze zmianami na stanowisku dyrektora (np. organizowanie konkursów, powoływanie lub odwoływanie ze stanowiska);
  • sporządzenie skarg i zażaleń do rzecznika dyscyplinarnego;
  • wsparcie prawne nauczycieli (np. w przypadku naruszenia uprawnień);

Sporządzenie dokumentacji wewnętrznej

Każda placówka oświatowa musi zadbać o dokumentację wewnątrzzakładową, aby móc prowadzić działalność zgodnie z prawem. Trzeba m.in. opracować statut szkoły, a także szereg instrukcji i regulaminów. Ponadto placówki oświatowe muszą prowadzić różnego rodzaju rejestry i ewidencje, związane z uczniami (np. ewidencja wydanych legitymacji i świadectw szkolnych) oraz pracą nauczycieli (np. ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich, delegacji). W trakcie prowadzenia działalności oświatowej może być konieczne sporządzenie dodatkowej dokumentacji związanej np. z usunięciem lub przeniesieniem ucznia do innej placówki czy udzieleniem bądź cofnięciem zezwolenia na edukację domową. Żeby prowadzenie szkoły nie polegało wyłącznie na zmaganiu się z biurokracją, można zwrócić się do kancelarii prawa oświatowego o pomoc w opracowaniu niezbędnych dokumentów.

Dotacje dla szkół i przedszkoli

Finansowanie placówek oświatowych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) opiera się m.in. na środkach przyznawanych z budżetu państwa, takich jak dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawnik może pomóc również w tej kwestii. W jaki sposób? Otóż placówka może wymagać doradztwa prawnego na przykład w zakresie rozliczenia przyznanych środków, problemów związanych z uzyskaniem finansowania czy w sprawach zwrotu dotacji. Kancelaria prawa oświatowego może również reprezentować placówkę przed organami administracyjnymi wyższego stopnia oraz w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz