Równość płac w finansach: Mężczyźni rzadko dostrzegają problemy, wynika z raportu

Niemal wszystkie kobiety pracujące w sektorze finansów dostrzegają bariery, które ograniczają ich awans, zwracając uwagę m.in. na stereotypy płciowe, nierówności w wynagrodzeniach czy trudności z godzeniem życia rodzinnego

Czytaj więcej