Dialog obywatelski online w Regionalnym Trójkącie Weimarskim

Dialog obywatelski online w Regionalnym Trójkącie Weimarskim

Dialog obywatelski pomiędzy regionami Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy), regionem Hauts-de-France (Francja) i Śląskiem wnosi nowy poziom do współpracy Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – podkreśla w komunikacie Komitet Regionów. Dialog ma się odbyć w formule online 30 listopada o godz. 17.00.

Jak wskazuje KR, współpraca tych trzech regionów rozpoczęła się od wspólnego doświadczenia zmian strukturalnych dawnych regionów górniczych i skupiała się głównie na tematyce dziedzictwa kulturowego. „Po dwudziestu latach ścisłej współpracy w takich formatach, jak szczyt młodzieży, wymiany ekspertów i projekty kulturalne, współpraca przekształciła się w partnerstwo z wyraźnym ukierunkowaniem  na przyszłość. Stąd temat przewodni dialogu obywatelskiego: Praca i Edukacja Przyszłości” – czytamy w komunikacie.

Uczestnicy dialogu obywatelskiego mają omówić, czego oczekują od UE w tej dziedzinie i jaki wkład mogą wnieść regiony. Komitet zaznacza, że to bezpośredni wkład w konferencję o przyszłości Europy. Według KR, konferencja z regionami Regionalnego Trójkąta Weimarskiego idealnie nadaje się do tego celu.

„Trójkąt Weimarski to Europa pod lupą – różne kraje o wielu różnicach, ale – zwłaszcza w regionie – o jeszcze większej liczbie podobieństw – zaznacza Komitet. – Wymiana powinna nie tylko przynieść ważne idee i impulsy z regionów do Brukseli, ale także zbliżyć do siebie obywateli regionu. W ten sposób dialog może dać silny impuls dla przyszłości Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, a tym samym także dla Europy” – dodaje.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to seria dyskusji z obywatelami UE na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz