Ernst z KGHM na Kongresie 590: nie ma transformacji energetycznej bez miedzi

Ernst z KGHM na Kongresie 590: nie ma transformacji energetycznej bez miedzi

Nie ma transformacji energetycznej bez miedzi. To stwarza dla KGHM ogromne szanse dalszego rozwoju. Szacuje się, że aby zaspokoić popyt generowany przez postępujące zmiany technologiczne związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem, w najbliższych latach potrzebne będzie około 22 mln ton miedzi – podkreślał Paweł Ernst, dyrektor Departamentu Wdrażania Strategii i Projektów Strategicznych w KGHM Polska Miedź S.A. podczas debaty zatytułowanej „Kluczowe surowce dla gospodarki przyszłości” w trakcie Kongresu 590 w Warszawie.

Uczestnicy panelu dyskutowali o szansach i zagrożeniach dla polskich firm stwarzanych przez dynamicznie postępujący proces dostosowywania światowej gospodarki do zasad zrównoważonego rozwoju i związane z tym zmiany w europejskim otoczeniu regulacyjnym. Debatujący nie ukrywali, że zachodzące procesy już dziś stanowią ogromne wyzwanie dla ich przedsiębiorstw, ale podkreślali również potencjał zielonej gospodarki w kreowaniu nowych szans dla ich rozwoju.

„Nie ma transformacji energetycznej bez miedzi. To stwarza dla KGHM ogromne szanse dalszego rozwoju. Szacuje się, że aby zaspokoić popyt generowany przez postępujące zmiany technologiczne związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem, w najbliższych latach potrzebne będzie około 22 mln ton miedzi. To pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość” – stwierdził Paweł Ernst, dyrektor Departamentu Wdrażania Strategii i Projektów Strategicznych w KGHM Polska Miedź S.A.

Jak wskazał Ernst, obserwowane obecnie na świecie megatrendy społeczne, gospodarcze oraz technologiczne są korzystne dla KGHM, ponieważ powodują wyraźny wzrost popytu na miedź.

„Zarówno postępująca digitalizacja oraz urbanizacja, jak również wszystkie zjawiska związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem powodują wyraźny wzrost zapotrzebowania na miedź. Jest ona potrzebna do wytwarzania paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, samochodów elektrycznych, urządzeń elektronicznych i wielu innych produktów, bez których gospodarka przyszłości nie będzie mogła funkcjonować. To stwarza dla KGHM ogromne szanse” – stwierdził Ernst.

Ernst był też pytany o zagrożenia dla jego firmy wynikające z coraz wyższych wymagań stawianych branżom wysokoemisyjnym przez europejskie regulacje.

„Jesteśmy świadomi tych zagrożeń, chociaż nazwałbym je raczej wyzwaniami. Z jednej strony wiążą się one oczywiście z pewnymi kosztami, które musimy ponieść na inwestycje, po to żeby dostosować się do restrykcyjnych wymogów nakładanych na nas przez Unię Europejską. Staramy się, aby wynikające z tego zagrożenia zniwelować poprzez optymalizację procesów oraz zastosowanie najnowszych technologii. Z drugiej zaś strony otoczenie zewnętrzne wywiera na nas istotną presję w tej sferze. Mam tu na myśli świadomych obywateli, świadomych konsumentów, opinię publiczną, inwestorów czy polityków. Stojącym przed nami wyzwaniem jest zatem sprostanie tym wyśrubowanym oczekiwaniom co do zmniejszenia poziomo generowanej przez nas emisji oraz implementacji najnowszych technologii, które nam w tym pomogą” – podkreślił Ernst.

W panelu „Kluczowe surowce dla gospodarki przyszłości”, który odbył się podczas Kongresu 590 w Warszawie udział wzięli: Paweł Ernst – dyrektor Departamentu Wdrażania Strategii i Projektów Strategicznych w KGHM Polska Miedź S.A., Sylwia Pawlak – dyrektor ds. Innowacji Grupy LOTOS S.A. oraz Wojciech Racięcki – dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz