Europarlament o Polsce: trzeba skończyć z atakami na wolność mediów i porządek prawny UE

Europarlament o Polsce: trzeba skończyć z atakami na wolność mediów i porządek prawny UE

Do długiej listy obaw związanych ze stanem unijnych wartości w Polsce, europosłowie dołączają najnowsze próby uciszania głosów krytycznych i podważania nadrzędności prawa UE – podkreślił Parlament Europejski

W rezolucji przyjętej w czwartek 502 głosami za, 149 przeciw, przy 36 wstrzymujących się PE potępił „ciągłe pogarszanie się sytuacji w zakresie wolności mediów i praworządności w Polsce”. Głosowanie odbyło się dzień po debacie plenarnej z udziałem wiceprzewodniczącej Komisji Very Jourovej i komisarza UE ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa.

Parlament Europejski zauważył, że już wcześniej okazywał zaniepokojenie „przekształceniem nadawcy publicznego w organizację prorządową”. Europosłowie krytykują „w najostrzejszych słowach” przyjętą przez Sejm, ale odrzuconą w Senacie, ustawę „Lex TVN”. Określają ją jako „próbę wyciszenia krytycznych treści i bezpośredni atak na pluralizm mediów”, który narusza prawo unijne i międzynarodowe. Eurodeputowani podkreślają, że alarmujące jest również to, iż państwowy koncern naftowy PKN Orlen przejął grupę Polska Press jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ich duże  zaniepokojenie budzą także zmiany redakcyjne dokonywane przez nowych właścicieli grupy Polska Press, mimo trwającego postępowania odwoławczego, które czasowo „zamraża” ich prawa.

„Parlament Europejski po raz kolejny zdecydowanie potępia kampanie oszczerstw przeciwko sędziom, dziennikarzom i politykom, w tym wykorzystywanie SLAPP (strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej), inicjowane przez agencje rządowe i urzędników, firmy państwowe i osoby blisko związane z koalicją rządową” – podkreślono w komunikacie PE. Dodano, że europosłowie pracują już nad sprawozdaniem dotyczącym bardzo potrzebnych przepisów +anty-SLAPP+, wzywając Komisję do realizacji ustawy o wolności mediów i zapewnienia właściwego wdrożenia dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Europosłowie z zadowoleniem przyjęli ostatnie inicjatywy Komisji Europejskiej w sprawie niezależności sądownictwa w Polsce, ich zdaniem jednak szybsze działania mogłyby pomóc uniknąć jej ciągłej erozji.

„(Posłowie do PE) są głęboko zaniepokojeni faktem, że polskie władze ostatnio +celowo i systematycznie naruszały związane z praworządnością wyroki i postanowienia TSUE+ dotyczące składu i organizacji nielegalnego +Trybunału Konstytucyjnego+ i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego” – czytamy w komunikacie PE.

Europarlament powtarza również, że nadrzędność prawa UE jest podstawą porządku prawnego Unii Europejskiej, formalnie zaakceptowanym przez wszystkie państwa członkowskie.

„W związku z tym wzywa Premiera RP i Prokuratora Generalnego do wycofania wniosków, rozpatrywanych przez nielegalny +Trybunał Konstytucyjny+, o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych części traktatów UE oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu sądowego)” – zaznaczono w komunikacie PE.

Źródło informacji: EuroPAP News

Dodaj komentarz