Europosłowie: legalna migracja może pobudzić gospodarkę

Europosłowie: legalna migracja może pobudzić gospodarkę

Unijne ramy legalnej migracji uporządkowałyby napływ ludności: przyciągnęłyby do Europy potrzebnych pracowników i osłabiłyby przemytników i handlarzy ludźmi – przekonują europosłowie.

Sprawą zajęła się Komisja Wolności Obywatelskich. W projekcie sprawozdania przyjętym 53 głosami (14 przeciw) ubolewa, że legalna migracja prawie nie była częścią polityki migracyjnej UE od 2015 r., a nowy pakt w sprawie migracji i azylu nie zawiera żadnych konkretnych propozycji w tej dziedzinie.

„Polityka UE i krajowa dotycząca legalnej migracji powinna koncentrować się na reagowaniu na niedobory na rynku pracy i umiejętności” – argumentują posłowie, wskazując na starzenie się społeczeństwa i kurczącą się siłę roboczą.

W przyjętym sprawozdaniu zwracają się o przegląd i rozszerzenie obowiązującego prawodawstwa, ponieważ – jak podkreślają – obecne ramy obejmują głównie zatrudnienie w wysoko wykwalifikowanych lub wysoko płatnych sektorach, przy czym tylko jedna dyrektywa, dotycząca pracowników sezonowych, jest ukierunkowana na nisko płatną migrację.

Eurodeputowani zaznaczają w dokumencie, że dobrze zarządzana legalna migracja zarobkowa przynosi korzyści zarówno krajom wysyłającym, jak i przyjmującym. Posłowie proponują więc utworzenie unijnej „puli talentów”, obejmującej wszystkie sektory i poziomy zatrudnienia. Miałaby służyć jako platforma kompleksowej obsługi dla pracowników spoza UE, pracodawców z UE i organów administracji krajowej. Aby lepiej reagować na potrzeby siły roboczej lub niedobory na rynkach krajowych, zarządzałby podażą umiejętności i dopasowywała ją do uczestniczących państw członkowskich.

Sprawozdanie zaleca również ułatwienie i przyspieszenie oceny i uznawania dyplomów, świadectw i innych kwalifikacji zawodowych. Ma to wzmocnić mobilność wewnątrzunijną, co z kolei może przyczynić się do dostosowania rynku pracy i ogólnego wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich.

Parlament Europejski będzie głosować nad projektem sprawozdania podczas majowej sesji plenarnej (17–20 maja).

Źródło informacji: EuroPAP News / Fot.: © European Union 2017 – Source : EP

Dodaj komentarz