FM Logistic odnotowuje stabilne wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/21 ze wzrostem przychodów o 1,5% i rosnącym portfolio klientów

FM Logistic odnotowuje stabilne wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/21 ze wzrostem przychodów o 1,5% i rosnącym portfolio klientów

FM Logistic opublikował dzisiaj wyniki finansowe za rok obrotowy, który zakończył się 31 marca 2021 roku. Pełne wyniki wraz ze sprawozdaniem biegłych rewidentów zostaną przedstawione w sprawozdaniu rocznym, które zostanie opublikowane na początku lipca.

Przychody w roku 2020/21 wyniosły 1,38 mld euro, co oznacza spadek o 3,6% w stosunku do danych opublikowanych. Wpływ na nie miało spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19 na wiosnę 2020 roku oraz straty kursowe (73 mln euro). Czynniki te zostały częściowo skompensowane przez wyraźne ożywienie gospodarcze w drugiej połowie roku obrotowego. Przychody bez uwzględnienia różnic kursowych wzrosły o 1,5%.

EBIT (zysk przed opodatkowaniem i odsetkami) w wysokości 38,8 mln euro był o 8,7% niższy niż w roku ubiegłym. Spadek wynika głównie z wyższych kosztów wynikających z konieczności dostosowania działalności do ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 (8,1 mln euro), częściowo zrównoważonych przez oszczędności i środki podjęte w celu obniżenia kosztów, a także wahania kursów walut, które spowodowały spadek w wysokości 3 mln euro. Porównywalny EBIT wyniósł 41,8 miliona euro, co oznacza spadek o 1,6%.

„W tak trudnych gospodarczo czasach, FM Logistic udowodnił swoją niezwykłą stabilność i silną pozycję rynkową. Dowodem są nowe umowy o wartości 207 milionów euro podpisane między kwietniem 2020 roku a marcem 2021 roku. Połowa tych umów obejmuje usługi dla omnichannel i e-commerce. Nasi pracownicy dołożyli starań, aby milionom klientów na całym świecie dostarczyć potrzebne produkty. Będziemy nadal wzmacniać naszą silną pozycję w branży dóbr konsumpcyjnych i sieci handlowych, aby pomóc naszym klientom we wdrażaniu zrównoważonych strategii omnichannel” – powiedział dyrektor generalny FM Logistic, Jean-Christophe Machet.

Rosnący popyt na rozwiązania łańcucha dostaw omnichannel i dla branży e-commerce

W 2020 roku konwencjonalne sklepy były raz po raz zamykane i ponownie otwierane, co zwiększyło popyt na logistykę omnichannel i e-commerce. FM Logistic aktualnie dostarcza rozwiązania logistyczne omnichannel dla 57% swoich klientów. Kolejnym ważnym czynnikiem wzrostu było rosnące zapotrzebowanie na miejskie rozwiązania logistyczne takie jak mikrocentra dystrybucyjne, tzw. dark stores (punkty odbioru zamówień złożonych online) oraz skrojone na miarę rozwiązania „kliknij i odbierz”.

Najważniejsze informacje z regionów

Przychody rozłożyły się podobnie do lat ubiegłych: Francja – 40%, pozostałe kraje – 60%.

· Przychody i rentowność wzrosły zarówno w Hiszpanii, jak i we Włoszech, a czynnikiem wzrostu była logistyka dla branży e-commerce. Najszybszy wzrost przychodów został odnotowany w Hiszpanii (+22%). Przyczynił się do niego rozwój jednostki logistyki miejskiej Citylogin.

· W regionie Europy Wschodniej FM Logistic skupiał się na dalszym rozwijaniu usług transportowych. W Rosji przychody z transportu wzrosły o 20%. Oddział na Ukrainie powrócił do zeszłorocznego poziomu zysków, do czego przyczyniło się podwojenie wolumenów w branży e-commerce.

· W regionie Europy Centralnej FM Logistic podpisał 25 nowych kontraktów, wznowił 29 innych oraz rozpoczął budowę nowoczesnej platformy magazynowej w Wiskitkach.

Przewidywania na lata 2021/22

Biorąc pod uwagę obecny portfel przychodów i spodziewany popyt w obszarach logistyki omnichannel i logistyki miejskiej, FM Logistic przewiduje organiczny wzrost przychodów w górnym, jednocyfrowym przedziale procentowym w roku obrotowym 2021/22. Przewidywania opierają się na założeniu, że ograniczenia związane z Covid-19 będą stopniowo łagodzone, a kurs wymiany rubla rosyjskiego będzie wynosił 90 rubli za 1 euro.

Źródło informacji: FM Logistic

Dodaj komentarz