Formalności po zakupie mieszkania na rynku pierwotnym

Formalności po zakupie mieszkania na rynku pierwotnym

Zakup mieszkania wiąże się z dużą ilością formalności. Podpisanie umowy u notariusza to dopiero początek. Trzeba bowiem załatwić jeszcze wiele spraw – w banku, spółdzielni mieszkaniowej czy urzędzie miasta. W poniższym artykule dowiesz się jakie są to sprawy.

Jakie formalności po zakupie mieszkania od dewelopera?

Po zakupie mieszkania od dewelopera formalności są nieco inne niż w przypadku rynku wtórnego. Finalizując transakcję podpisujemy umowę w formie aktu notarialnego przenoszącego własność i jednocześnie wyodrębniającego lokal mieszkalny z księgi wieczystej założonej dla całej inwestycji.  Wszelkie formalności związane z wnioskiem do sądu wieczystoksięgowego załatwia notariusz.

Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym nie płaci się podatku PCC. Nadal jednak powstaje obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości. Należy to zgłosić do właściwego urzędu gminy lub miasta w ciągu 14 dni od podpisania umowy przenoszącej własność. Dokonuje się tego na formularzu urzędowym obowiązującym w danej gminie/mieście. Na tej podstawie właściwy organ wydaje decyzję administracyjną ustalającą wysokość podatku.

Nieco inaczej może wyglądać kwestia umów z dostawcami mediów. Jeśli liczniki zostały już założone przez dewelopera, to ich stan wpisywany jest w protokół zdawczo-odbiorczy i są one podstawą do rozliczeń z dostawcami. Nie wszyscy deweloperzy zakładają jednak liczniki przed sprzedażą, w związku z czym podstawą do zawarcia umowy z dostawcami mediów jest akt własności mieszkania.

Oprócz tego pozostają do załatwienia takie sprawy jak zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy, poinformowanie banku, pracodawcy i urzędu skarbowego o zmianie adresu zamieszkania. 

Dodatkowe formalności po zakupie mieszkania

Oprócz opisanych wyżej formalności, których wypełnienie jest w każdym przypadku obowiązkowe, są jeszcze inne o które powinieneś zadbać, mimo iż są dobrowolne. Do takich zalicza się na przykład polisa ubezpieczeniowa. Jeśli kupujesz mieszkanie na kredyt, to bank prawdopodobnie wymagał będzie od Ciebie zawarcia umowy z ubezpieczycielem wraz z cesją na rzecz banku. Jeśli jednak sfinansujesz zakup za gotówkę, ubezpieczenie zależy wyłącznie od Ciebie. W każdym przypadku zalecamy jednak ubezpieczyć nieruchomość, tak by ewentualne i nieprzewidziane szkody nie wymagały ponoszenia dodatkowych i często niemałych kosztów. Lepiej jest chronić majątek i spać spokojnie! 

W przypadku, gdy kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym, często deweloperzy doradzają a nawet pomagają w formalnościach. Nie martwmy się więc tym na zapas, a jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, nie zaszkodzi skonsultować się ze specjalistami. Deweloperem, który kompleksowo prowadzi swoich klientów jest firma Modern Homes z Wrocławia. Obecnie stawia osiedle mieszkań w zabudowie szeregowej w Oławie pod Wrocławiem. Zachęcamy do obejrzenia aktualnie dostępnych lokali na modernhomes.pl.

Dodaj komentarz