ING Bank Śląski udostępnia bezpłatny kalkulator śladu węglowego

ING Bank Śląski udostępnia bezpłatny kalkulator śladu węglowego

Kalkulator umożliwia kompleksowe i bezpłatne obliczanie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 (zgodnie z GHG Protocol). Z narzędzia może skorzystać każda firma – bez względu na skalę prowadzonej działalności – zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i większe firmy. Bezpłatny kalkulator dostępny jest również dla firm, które nie są klientami banku.

„Coraz więcej przedsiębiorstw działa na rzecz redukcji swojej emisyjności. Wynika to z rosnących oczekiwań rynku, regulatorów, kontrahentów i konsumentów. Firmy są coraz bardziej świadome tego, że zrównoważony rozwój to korzyści w wymiarze środowiskowym, społecznym i potencjał na realne oszczędności – choćby w zakresie kosztów energii, lepsze warunki finansowania czy nowe źródła przychodów. To też szansa na budowanie i wzmacnianie konkurencyjności na nowym polu – konkurencyjności klimatycznej. Chcemy wspierać klientów biznesowych w tych wysiłkach, m.in. dostarczając rozwiązania, które w przystępny sposób pozwolą rzetelnie wyliczać dane dotyczące własnych emisji firmy” – powiedziała Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego. „Bezpłatny kalkulator śladu węglowego udostępniamy w naszym serwisie Firmove.pl, którego jednym z celów jest wspieranie przedsiębiorczości oraz podnoszenie świadomości w obszarze ESG. Kalkulatorowi towarzyszą treści edukacyjne, które będą na bieżąco rozbudowywane” – dodała E. Łuniewska.

Nowe regulacje z obszaru zrównoważonego rozwoju będą sukcesywnie obejmować rosnącą grupę przedsiębiorstw. Pośrednio będą też miały wpływ na firmy znajdujące się w łańcuchach dostaw. Większe podmioty będą np. coraz częściej zwracać się do swoich dostawców po dane z obszaru zrównoważonego rozwoju (np. dot. śladu węglowego).

Obliczenie śladu węglowego to pierwszy krok do wdrożenia strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych. Właściwe zaprezentowanie wyników w przeliczeniu na jednostki funkcyjne (emisje na jednego pracownika, m2 czy jednostkę wartości obrotu) pozwala zaplanować i wdrożyć racjonalne działania. Skompletowanie i skatalogowanie danych o zużyciu energii, surowców i innych zasobów w firmie pozwala nie tylko obliczyć ślad węglowy w zakresach 1 i 2, ale też ułatwia racjonalne podejmowanie decyzji oraz planowanie strategiczne, co z kolei może przełożyć się na redukcję kosztów. Może być też inspiracją dla wdrażania wielu innowacji, np. w zakresie digitalizacji procesów.

Kalkulator jest dostępny dla wszystkich firm, które chcą zmierzyć swoje emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 (scope 1 i 2 zgodnie z GHG Protocol). Każda firma, która uzupełni kalkulator danymi, uzyska automatycznie wygenerowany raport (możliwy także do pobrania w formacie pdf). Raport, oprócz wyników, zawiera informacje na temat stosowanego standardu obliczeń, dźwigni redukcji śladu węglowego firmy oraz przykłady pomagające zrozumieć skalę otrzymanego wyniku. Wyliczenia są dokonywane zgodnie ze standardem GHG Protocol i oparte o około 500 uwzględnionych w kalkulatorze wskaźników, w tym wskaźniki emisyjności pozyskane od poszczególnych krajowych dostawców energii elektrycznej i cieplnej. Wskaźniki będą systematycznie aktualizowane dla kolejnych okresów.

Kalkulator został przygotowany we współpracy z ekspertami Fundacji Climate Strategies Poland, która zajmuje się liczeniem śladu węglowego firm i miast, strategiami dekarbonizacji, edukacją klimatyczną oraz działaniami na rzecz rzetelnego informowania o zmianie klimatu.

Źródło informacji: ING Bank Śląski

Dodaj komentarz