Jak uzyskać pożyczkę z negatywnymi wpisami w BIK?

Jak uzyskać pożyczkę z negatywnymi wpisami w BIK?

Pomimo powszechnego dostępu do pożyczek gotówkowych, wiele osób nadal może mieć problemy, aby skorzystać z takiego wsparcia. Główną przeszkodą, która może przekreślić nasze szanse na ubieganie się z sukcesem o pożyczkę gotówkową, są negatywne wpisy w BIK. Instytucja ta ma za zadanie dostarczać bankom informacji na temat wiarygodności potencjalnych pożyczkobiorców i tylko osoby, które regularnie spłacały swoje dotychczasowe zobowiązania, mają szansę na kolejne pożyczki. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy podmiot udzielający pożyczek gotówkowych współpracuje z BIK.

Czym jest BIK i czy istnieją pożyczki bez BIK?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej. Jest to baza danych powołana do życia na początku lat 2000, której zadaniem było ułatwienie bankom i innym instytucjom finansowym weryfikacji wiarygodności potencjalnych klientów. Bank i każda instytucja finansowa, przed pożyczeniem nam swoich pieniędzy chce mieć pewność, że jesteśmy w stanie spłacić zobowiązanie w ustalonym terminie i w określonej wysokości. Historia spłat zapisana w BIK pozwala analitykowi bankowemu ocenić, czy ma do czynienia z odpowiedzialnym kredytobiorcą, czy osobą, która zbyt „lekko” podchodzi do swoich zobowiązań pieniężnych.

W efekcie osoby, które w przeszłości miały problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań, muszą liczyć się z posiadaniem negatywnych not w BIK. Przed przyznaniem nowej pożyczki czy udzieleniem pozwolenia na zakupy ratalne, każdy bank sprawdzi naszą sytuację w BIK i na podstawie jej oceny wyda decyzję. Jeśli mieliśmy w przeszłości zaległości przekraczające 90 dni, najprawdopodobniej decyzja będzie negatywna i pozbawi nas szans na uzyskanie dofinansowania. Warto jednak mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach nie tylko banki udzielają pożyczek. Osoby z negatywną historią w BIK jak najbardziej mogą się więc ubiegać z sukcesem o wsparcie finansowe.

Pożyczki bez BIK – kto ich udziela i komu przyznaje?

Chwilówki bez BIK, czyli takie, w przypadku których instytucja udzielająca wsparcia finansowego nie weryfikuje zapisów w Biurze Informacji Kredytowej, są udzielane przez prywatne podmioty. Są to w większości przypadków firmy pożyczkowe, które posiadają własne zasady przyznawania dofinansowania klientom oraz nie współpracują w zakresie oceny zdolności kredytowej z BIK. Dzięki temu praktycznie każda dorosła i odpowiedzialna osoba, która posiada realne możliwości spłaty zobowiązania, ma szansę na uzyskanie pożyczki, bez względu na swoją historię w BIK.

Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek gotówkowych nie tylko osobom, które miały w przeszłości problemy ze spłatą swoich zobowiązań. O pożyczkę od nich z sukcesem mogą wnioskować także osoby zatrudnione na czas określony, uzyskujące dochód z tytułu renty lub emerytury, drobni przedsiębiorcy, freelancerzy oraz osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenie/o dzieło). Jako prywatne, niezależne od banków podmioty, firmy pożyczkowe posiadają własne narzędzia, które pozwalają im na ustalenie wiarygodności kredytobiorcy oraz wydanie decyzji na podstawie dużo mniej restrykcyjnych kryteriów, niż te przyjmowane przez banki.

Dodaj komentarz