Jakie koszty magazynowania w logistyce musimy ponieść?

Jakie koszty magazynowania w logistyce musimy ponieść?

Głównym celem przedsiębiorstwa z perspektywy zarządzania logistycznego jest osiągnięcie jak niższych kosztów przy maksymalnym wzroście wszelkich profitów przedsiębiorstwa. Jednak taki stan rzeczy wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz i trafnej identyfikacji płaszczyzn generujących koszty. Dokładny bilans i interpretacja pozwolą określić czy są dostępne rozwiązania mogące je ograniczyć równocześnie nie zmniejszając wydajności pracy magazynu. Koszty logistyczne możemy podzielić na trzy główne grupy. Pierwszymi są te, które dotyczą zaopatrzenia, czyli zarówno generowane w przedsiębiorstwie przez odpowiedni dział, jak i wynikające ze składanych zamówień u dostawców. Drugi rodzaj kosztów dotyczy magazynowania, a są one ponoszone w celu sprawnego działania magazynu, co obejmuje między innymi wyposażenie magazynowe czy obsługę ładunków. Ostatnią grupą, są koszty dystrybucji, które w głównej mierze zależą od czynników zewnętrznych, nad którymi kontrola, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jest ograniczona. Poniżej zostanie omówiony drugi z wymienionych rodzajów kosztów, czyli ten dotyczący magazynowania.

Powierzchnia magazynowa

Powierzchnia magazynowa to pierwsza i podstawowa kwestia, która powinna zostać wzięta pod uwagę jeżeli mówimy o kosztach. Jest ona niezbędna do prowadzenia podstawowej działalności przedsiębiorstwa, stąd wydatki muszą zostać przez nas uwzględnione. Po pierwsze, należy zadać sobie pytanie czy wynajmiemy taki obiekt, czy postanowimy go wybudować. Koszty będą zależne od inwestycji na jaką zdecydujemy się postawić. Po drugie, musimy założyć skąd pozyskać kapitał na jej sfinansowanie. Trzecim, równie ważnym, elementem są konserwacja i wszelkie naprawy. Powinniśmy uwzględnić koszty stałe, ale także te, które mogą pojawić się niespodziewanie. W tym miejscu warto zastanowić się także nad przyszłością i możliwą rozbudową hali magazynowej. Kolejną kwestią jest ubezpieczenie, które będzie obejmować zarówno budynek i wyposażenie, jak i pracowników oraz posiadane towary. Ostatnim obligatoryjnym kosztem w kwestii wydatków związanych z powierzchnią magazynową są podatki, w tym m. in. od nieruchomości.

Wyposażenie magazynu

Koszty obejmują również wyposażenie magazynowe i wszelkie rozwiązania, które przyczyniają się do składowania i obsługi ładunków. Po pierwsze, w ich skład wchodzą urządzenia przeładunkowe, a także narzędzia. Możemy podzielić je na dwie główne grupy: „człowiek do towaru” i „towar do człowieka”. Podstawową różnicą jest to, że w pierwszym przypadku operator samodzielnie udaje się po artykuły, a w drugim to urządzenia automatycznie dostarczają konkretne towary. W zależności od wybranego wariantu, ich koszty będą się różnić, co należy uwzględnić w swoich wyliczeniach. Kolejnym elementem, stanowiącym wyposażenie magazynowe, są systemy składowania, czyli w skrócie rodzaje regałów. Co więcej, warto uwzględnić system zarządzania magazynem. Co prawda nie stanowi on rzeczy materialnej, jednak odgrywa niebagatelną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu, co przekłada się na efektywność i całą działalność przedsiębiorstwa.

Błędy w magazynowaniu

Grupą kosztów, która często jest pomijana i bagatelizowana, są koszty generowane przez błędy w sposobie magazynowania. Ich uwzględnienie jest niebywale ważne i pozwala uchronić kondycję przedsiębiorstwa przed niespodziewanymi wydatkami, na które nie są przeznaczone jakiekolwiek środki. W swoich planach powinniśmy zastanowić się nad kwestiami takimi jak zapasy, których brak może powodować straty finansowe, z uwagi na brak sposobności na sprzedaż towarów. Co więcej może wpłynąć to na ogólny wizerunek firmy, a w konsekwencji obniżyć lojalność klientów. Kolejnym kosztem wynikającym z pomyłek w magazynowaniu mogą być usterki towarów, które w zależności od stopnia uszkodzenia, mogą generować większe, bądź mniejsze wydatki.

Dodaj komentarz