Komisja Europejska chce przedłużenia obowiązywania przepisów o roamingu o 10 lat

Komisja Europejska chce przedłużenia obowiązywania przepisów o roamingu o 10 lat

Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, które przedłuży o kolejne 10 lat obowiązywanie obecnych przepisów mających wygasnąć 30 czerwca 2022 r. oraz rozszerzy zakres ochrony konsumentów.

Zgodnie z propozycją Komisji konsumentom będzie przysługiwać taka sama jakość i prędkość połączenia z siecią komórkową za granicą jak w kraju zamieszkania, o ile dostępne są odpowiednie sieci. Oznacza to, że jeżeli w ramach abonamentu korzystają z prędkości 4G czy 5G, to wszędzie tam, gdzie sieci te są dostępne, nie powinni mieć w roamingu niższych prędkości sieciowych. Jeżeli chodzi o usługi 5G, konsumenci będą musieli wiedzieć, że mogą korzystać z określonych aplikacji i usług w roamingu. Operatorzy w państwie odwiedzanym powinni ponadto – na uzasadniony wniosek o udzielenie hurtowego dostępu do usług roamingu – zapewnić dostęp do wszystkich technologii sieciowych i do sieci wszystkich generacji.

„Gdziekolwiek się znajdziemy na terenie Europy, możemy skontaktować się z bliskimi, załatwiać interesy i relacjonować nasze podróże, nie obawiając się wysokich rachunków. Zniesienie opłat roamingowych jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób UE pomaga milionom obywateli utrzymywać wzajemne kontakty i przyczynia się do poprawy ich życia. Nowe przepisy pozwolą na uniknięcie dodatkowych opłat za roaming i dalszą poprawę jego jakości” – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.

Komisja dokonała niedawno przeglądu rozporządzenia, które znosiło opłaty roamingowe od czerwca 2017 r. na początkowy okres pięciu lat. Stwierdzono, że uchwalone wtedy przepisy spełniają swoje zadanie. Uznano także, że aby zapewniać trwałość roamingu nadal konieczne są środki regulujące ceny między operatorami. Przegląd potwierdził także, że od czasu zniesienia opłat roamingowych popyt na usługi łączności mobilnej podczas podróży po UE/EOG. Dla przykładu latem 2019 r. korzystanie z transmisji danych w roamingu wzrosło 17-krotnie w porównaniu z latem 2016 r., zanim zniesiono opłaty roamingowe. Szybki i masowy wzrost ruchu w roamingu od czerwca 2017 r. pokazuje, że zniesienie opłat roamingowych uwolniło w 27 państwach członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii niewykorzystany popyt na usługi mobilnej transmisji danych wśród podróżnych.

„Miliony Europejczyków korzystają z roamingu w całej UE bez dodatkowych opłat. Jest to ugruntowana podstawa jednolitego rynku, w zakresie której odniesiono sukces. W cyfrowej dekadzie Europy wszyscy muszą mieć dostęp do najlepszej jakości sieci połączeń, jak we własnym kraju, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dziś potwierdzamy to zobowiązanie wobec naszych obywateli. Jednocześnie podejmujemy działania na rzecz wspierania inwestycji w odpowiednią infrastrukturę” – powiedział Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Zgodnie z proponowanymi przepisami podczas korzystania z roamingu podróżni powinni móc bezpiecznie łączyć się z numerami dającymi dostęp do usług o wartości dodanej, takimi jak punkty pomocy technicznej, obsługa klienta linii lotniczych lub zakładów ubezpieczeń, a nawet bezpłatnymi numerami telefonicznymi, z którymi wiążą się czasami nieoczekiwane opłaty roamingowe. Nowe przepisy dotyczące roamingu wymagają, aby operatorzy udzielali konsumentom wystarczających informacji na temat zwiększonych kosztów, jakie mogą powstać w roamingu w związku z korzystaniem z usług o wartości dodanej.

Nowe przepisy przewidują dalsze obniżki hurtowych cen roamingu – czyli cen nakładanych wzajemnie przez operatorów za korzystanie z ich sieci przez podróżującego za granicę klienta. Pułapy cenowe między operatorami ustala się na poziomie, który umożliwia operatorom odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

Dodaj komentarz