Kredyt we frankach – jak się uwolnić?

Kredyt we frankach – jak się uwolnić?

Kredyty hipoteczne udzielane we frankach szwajcarskich przez długi czas były postrzegane jako atrakcyjne i bezpieczne rozwiązanie dla Klientów. Wielu kredytobiorców nie zdawało sobie jednak sprawy z ryzyka związanego ze skokami wartości waluty, a w skrajnych przypadkach kredyty we frankach przekształciły się w ciężar prawie niemożliwy do spłacenia. Czym jest kredyt we frankach, jakie ma skutki dla kredytobiorców i jakie rozwiązania są dostępne dla frankowiczów, w tym artykule postaramy się rozwikłać te kwestie.

Historia kredytów we frankach szwajcarskich

Kredyty we frankach szwajcarskich zyskały popularność na polskim rynku finansowym mniej więcej od 2004 roku. Oferta zdawała się być atrakcyjna, ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów w polskim złotym. Niemniej jednak, dynamiczne zmiany na rynku walut spowodowały, że raty kredytu znacząco poszły w górę, co sprowadziło kredytobiorców na trudną ścieżkę finansową.

Skutki finansowe zaciągnięcia kredytu we frankach

Kredyt we frankach szwajcarskich, choć na początku wydawał się korzystnym rozwiązaniem, dla wielu kredytobiorców stał się finansowym ciężarem. Wzrost kursu franka szwajcarskiego do złotówki miał bezpośrednie odzwierciedlenie w zobowiązaniach osób, które taki kredyt zaciągnęły. Rata kredytu rosła, a jego ogólna suma do spłacenia była znacznie wyższa niż pierwotnie zakładano.

Możliwości działania kredytobiorców (frankowiczów)

Odfrankowienie kredytu

Jest to proces, który ma na celu przeliczenie salda kredytu na walutę, w której kredytobiorca otrzymuje dochód. Jest to jedno z rozwiązań, które może pomóc frankowiczom.

Unieważnienie umowy kredytowej

W niektórych przypadkach frankowicze argumentują, że umowy kredytowe były niezgodne z prawem, ponieważ nie uwzględniały wszystkich koniecznych informacji. W tych przypadkach kredytobiorcy mogą próbować unieważnić umowę. To podejście jednak wymaga wsparcia prawnego.

Zawarcie ugody z bankiem

Innym możliwym rozwiązaniem jest zawarcie ugodowej umowy z bankiem. Niektóre banki, aby uniknąć procesów sądowych, są gotowe do renegocjacji warunków umowy.

Droga sądowa – wybór najbardziej korzystny dla frankowicza?

Najbardziej korzystnym wyborem dla wielu osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich może być droga sądowa. W związku z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wiele spraw jest rozstrzyganych na korzyść frankowiczów. Mimo, że proces jest czasochłonny i wymaga zaangażowania specjalistycznego doradztwa prawnego, może to przynieść najbardziej korzystne efekty, w tym nawet całkowite unieważnienie umowy kredytowej.

Podsumowanie

Kredyty we frankach szwajcarskich, mimo że na początku były atrakcyjnym rozwiązaniem, dla wielu kredytobiorców stały się prawdziwym ciężarem finansowym. Dla frankowiczów dostępne są różne środki, takie jak odfrankowienie kredytu, unieważnienie umowy kredytowej czy zawarcie ugody z bankiem. Najkorzystniejszym jednak wyborem wydaje się być droga sądowa. Choć wymaga zaangażowania i jest czasochłonny, to jednak dla wielu frankowiczów to najlepsza opcja. 

Dodaj komentarz