Kredyty i pożyczki online w dobie pandemii

Kredyty i pożyczki online w dobie pandemii

Pożyczka pozabankowa czy kredyt gotówkowy. Co wybrać w czasach pandemii?

Pożyczenie pieniędzy na konsumpcję, czyli różne wydatki jest możliwe głównie w formie kredytu gotówkowego i pożyczki. Oczywiście najlepiej nie pożyczać, najpierw oszczędzać, a dopiero potem wydawać. Rzeczywistość jednak bywa skomplikowana, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. Żeby podjąć bardziej świadomą decyzję, trzeba poznać różnice między kredytem a pożyczką. Czym jest pożyczka pozabankowa, a czym kredyt w banku? Jakie są różnice w ofertach?

Finansowanie celów konsumpcyjnych przez kredyty i pożyczki. Na jakiej podstawie funkcjonują oferty?

Oferty banków i firm pożyczkowych różnią się między sobą. Z kredytem mamy do czynienia w banku, a ten udziela kredytów na podstawie ustawy „Prawo bankowe”, ustawy o kredycie konsumenckim. Przedmiotem kredytu jest zawsze pieniądz. Kredytobiorca według prawa zobowiązuje się do korzystania z otrzymanych środków zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Musi zwrócić kwotę kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonych terminach spłaty, ewentualnie zapłacić prowizję za udzielenie kredytu. Podstawą udzielania pożyczki jest Kodeks cywilny. Najbardziej znana pożyczka pozabankowa od firm pożyczkowej regulowana jest dodatkowo, zwłaszcza przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczka może być odpłatna, ale może również zostać udzielona bez dodatkowych kosztów. Z chwilą udzielenia pożyczki pożyczkobiorca staje się właścicielem środków i może nimi dowolnie dysponować. Banki również mogą udzielać pożyczek, ale jedynie wtedy, gdy dysponują środkami własnymi. Świadomość natury prawnej zaciąganego zobowiązania jest bardzo istotna, bo każde generuje określone konsekwencje, np. to kiedy następuje ustanie zobowiązania i jakie obowiązki spoczywają po stronie biorącego oraz udzielającego finansowania. W instytucjach pozabankowych pożyczka bywa roboczo nazywana mianem kredyt, jednak kredyt we właściwym tego słowa znaczeniu znajdziemy wyłącznie w bankach.

Najważniejsze informacje o ofertach chwilówki przez internet

O ile kredyt jest dość znany i uchodzi za bezpieczny, o tyle chwilówki przez internet wzbudzają nieco więcej obaw, głównie ze względu na słabą znajomość rynku pozabankowego. Udzielane są przez firmy pożyczkowe, a takimi podmiotami mogą być jedynie te przedsiębiorstwa, które spełnią określone ustawowo wymagania. To m.in. odpowiedni kapitał, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr takich pożyczkodawców prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Oferty chwilówki przez internet na przestrzeni kilku ostatnich lat zyskały zaufanie konsumentów, zwłaszcza ze względu na zaostrzone prawo względem działalności firm pożyczkowych. Najpopularniejsze oferty to:

  • niskokwotowe szybkie chwilówki na 30 dni – czyli pożyczki krótkoterminowe,
  • proponowane na z wyższą kwotą maksymalną pożyczki na raty – pożyczki długoterminowe. 

Oba finansowania można uzyskać bez wychodzenia z domu. Pieniądze mogą zostać przelane na konto lub przekazane poprzez usługi pocztowe. W tym pierwszym przypadku jest to pożyczka na konto, w drugim zaś na czek GIRO. Część pożyczek pozabankowych dostępnych jest bez zabezpieczeń, inne wymagają dodatkowego zabezpieczenia. 

Ocena zdolności kredytowej a nowe zobowiązanie. Jak sprawdzana jest historia kredytowa przez poszczególne instytucje finansowe: banki i instytucje pożyczkowe?

Zarówno kredytodawcy, jak i pożyczkodawcy muszą upewnić się, jakie są możliwości finansowe potencjalnego klienta do uzyskania finansowania. Każdy bank ustala, jaki wskaźnik długu do dochodu (DTI) jest dla nich akceptowalny. Czynią to jednak w ścisłych ramach, stosując się do wytycznych prawnych. Banki są zobowiązane do korzystania z BIK i BIG. BIK to biuro gromadzące i udostępniające bankom oraz innym instytucjom finansowym informacje o kredytach, pożyczkach kredytobiorców i pożyczkobiorców. BIG to biuro informacji gospodarczej. W Polsce działa niejedno BIG, ale kilka, z których najbardziej znane to KRD (Krajowy Rejestr Długów), ERIF, BIG InfoMonitor. Do takich rejestrów trafiają dane o różnych zobowiązaniach finansowych, np. rachunkach za prąd, telefon czy telewizję. Nie jest tajemnicą, że firmy pożyczkowe również sprawdzają każdego. Czynią to w różny sposób, gdyż nie w tak ścisłych ramach, jak banki. Założeniem pożyczkodawców oferujących chwilówki przez internet jest uzupełnianie oferty bankowej. W efekcie osoby z odmową udzielenia kredytu mogą liczyć na finansowanie pozabankowe.

Czym różnią się oferty pożyczki od propozycji kredytu? Co zmieniło się przez pandemię?

W praktyce pożyczka pozabankowa uchodzi za bardziej przystępną i rzeczywiście charakteryzuje się wyższą przyznawalnością niż kredyt. Oznacza to, że firmy pozabankowe mogą mieć i mają bardziej elastyczne zasady w podejmowaniu ryzyka związanego z pożyczeniem pieniędzy. Banki, stosując się do rządzącego ich działalnością prawa, muszą znacznie surowiej oceniać zdolność klientów i ryzyko kredytowe. Na rynku pozabankowym dostępne są oferty darmowej pożyczki bez zaświadczeń. Przy kredytach to niemożliwe. Pożyczkodawcy mogą pożyczać za darmo, dzięki czemu nowy klient może zwrócić jedynie pożyczony kapitał. Nie ciążą na nim inne opłaty, chyba że przekroczy termin zwrotu oznaczony w umowie z firmą pożyczkową. Przy ubieganiu się o finansowanie banki w większości przypadków wymagają od wnioskujących potwierdzenia dochodu. Natomiast instytucje pożyczkowe proponują chwilówkę dostępną jako pożyczka bez zaświadczeń. Weryfikują sytuację przyszłych pożyczkobiorców w oparciu o inne dane.    Pandemia sporo namieszała w ofertach. Obecnie rzadziej dostępne stały się pożyczki na raty bez zaświadczeń, gdyż firmy pożyczkowe zwiększyły zakres weryfikacji klienta. Banki również mniej chętnie udzielają kredytów, jednak te przejściowo zupełnie wykluczyły zatrudnionych w narażonych na lockdown branżach. Zmiany najbardziej istotne z punktu widzenia konsumenta dotyczące rynku pożyczkowo-kredytowego są następujące:

  • zmalało oprocentowanie pożyczek i kredytów,
  • ograniczono limit kosztów pozaodsetkowych pożyczki,
  • pożyczki za darmo nadal są dostępne, ale nie w każdej firmie pożyczkowej.

Finalnie nadal mniej trudności przysparza uzyskanie pożyczki. Ta pozabankowa przychodzi z pomocą zwłaszcza tym, których zdolność kredytowa z uwagi na pandemię zmalała, przez co nie mają szans na kredyt.      

Dodaj komentarz