MEiN: 500 mln zł na budowanie Dostępnej Szkoły z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego

MEiN: 500 mln zł na budowanie Dostępnej Szkoły z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego

Pół miliarda złotych Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na działania związane z budowaniem Dostępnej Szkoły, w tym na cyfryzację oraz wsparcie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Zadania te będą realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentowało działania związane z szeroko rozumianym budowaniem Dostępnej Szkoły, które są realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. 

„Jesteśmy w procesie przygotowywania nowych rozwiązań, aby budowanie nowoczesnej i dostępnej szkoły przebiegało jak najlepiej i tak, aby służyło nauczycielom, rodzicom i uczniom” – powiedziała wiceminister Marzena Machałek podczas konferencji „Dostępna Szkoła”, na której omawiano działania resortu.

 „Pracujemy nad tym, aby każde dziecko było postrzegane w sposób indywidualny, aby w życiu dorosłym pełniło role zawodowe i społeczne. Szkoła dostępna to ta, która działa na rzecz każdego dziecka, a także uczy budowania wspólnoty. Z jednej strony ma podejście zindywidualizowane, z drugiej wspólnotowe” – dodała Machałek.

Jak czytamy w komunikacie MEiN na projekty związane z budowaniem Dostępnej Szkoły przeznaczono około 500 mln zł. Będą to m.in.: rozwijanie publicznej oferty e-materiałów; cyfryzacja obszaru edukacji i kształcenia; wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; rozwój systemu dostępnej edukacji dla wszystkich osób uczących się oraz wsparcie społecznej, więziotwórczej i włączającej funkcji szkoły. Środki zostaną też wydatkowane na rozwój sieci Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Zadania związane z budowaniem dostępnej szkoły są obszarem rządowego programu Dostępność Plus, który koordynuje MFiPR. W ramach programu resort promuje dostępność procesu edukacji, organizuje różne formy zachęt i pomocy np. konkursy, granty, konferencje oraz tworzy standardy i modele funkcjonowania współczesnej szkoły dostępnej.

„Od kilku lat bardzo wyraźnie obraliśmy w Polsce kurs na edukację włączającą. Chcemy, aby dzięki temu uczniowie z niepełnosprawnościami mogli korzystać z oferty edukacji na równi z innymi, aby szkoły stawały się miejscami dostępnymi i kojarzyły z bezpieczeństwem oraz  rozwojem – osobistym i społecznym” – mówiła podczas konferencji  wiceszefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak podaje  MFiPR projekt Dostępna Szkoła to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach każdego typu. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz