Miesiąc Świadomości Raka Płuca – eksperci Polskiej Grupy Raka Płuca edukują, jak zapobiegać i wcześnie wykryć chorobę, by móc ją skutecznie leczyć

Miesiąc Świadomości Raka Płuca – eksperci Polskiej Grupy Raka Płuca edukują, jak zapobiegać i wcześnie wykryć chorobę, by móc ją skutecznie leczyć

Rak płuca jest obecnie najczęstszą̨ nowotworową przyczyną zgonów nie tylko wśród mężczyzn, ale i kobiet. Każdego dnia na nowotwory płuc umierają aż 63 osoby, 1 900 osób miesięcznie, czyli 23 tysiące rocznie. Chorują ludzie w różnym wieku, także młodzi, którzy nigdy nie palili papierosów. Cały czas jednak największym czynnikiem ryzyka w przypadku rozwoju raka płuca, jak również wielu rodzajów innych nowotworów, jest palenie tytoniu. Odpowiada ono za około 22% zgonów nowotworowych i 85% zachorowań na raka płuca. W Polsce około 30% dorosłych pali nałogowo, w tym od kilku lat wzrasta odsetek palących kobiet i młodzieży.

Niestety, w Polsce nawet 80% przypadków choroby diagnozowanych jest dopiero w IV, zaawansowanym stadium choroby. Jest to konsekwencją niewystarczającej roli profilaktyki i wczesnej diagnostyki, szczególnie wśród osób z wysokich grup ryzyka. Jednakże, ostatnie kilka lat obfitowało w wiele pozytywnych rozwiązań w zakresie opieki nad chorymi na raka płuca, m.in. w obszarze diagnostyki molekularnej, refundacji nowych terapii czy rozpoczęcia prac nad ośrodkami kompleksowego leczenia nowotworów płuca tzw. „Lung Cancer Unit”. Wyzwaniem nadal pozostaje wysoka śmiertelność – pięcioletnie przeżycia uzyskuje się jedynie u 15% chorych. Dlatego tak ważna jest zarówno większa świadomość społeczna i unikanie czynników ryzyka, jak i rozwiązania systemowe w zakresie koordynacji opieki nad pacjentem oraz dostępu do badań molekularnych i leczenia zgodnego ze standardami klinicznymi.

Listopad tradycyjnie jest obchodzony na całym świecie jako miesiąc świadomości raka płuca. Rok 2020 miał być w Polsce szczególnie dedykowany walce z tym nowotworem, niestety okazał się być głównie w teorii, a nie w praktyce – pacjenci i środowiska medyczne wciąż walczą o dostęp do kompleksowej opieki onkologicznej, od wczesnej diagnostyki, przez spersonalizowane leczenie i rehabilitację. Dodatkowo w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2, chorzy doświadczają coraz większych opóźnień w dostępie do diagnostyki i terapii, spada liczba wystawianych kart DILO, a wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że może być chora. 

W trosce o los pacjentów Polska Grupa Raka Płuca zaplanowała dedykowane aktywności w ramach Miesiąca Świadomości Raka Płuca (MŚRP). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na rosnący problem zdrowotny i społeczny jakim są nowotwory płuca. Co tydzień publikowane będą filmy edukacyjne z ekspertami Polskiej Grupy Raka Płuca poświęcone czynnikom ryzyka, skriningowi (badaniom profilaktycznym), wczesnej i wysokiej jakości diagnostyce, nowoczesnemu leczeniu oraz organizacji Lung Cancer Units. Świadome i wyedukowane społeczeństwo to pierwszy krok do poprawy sytuacji, któremu powinny towarzyszyć konsekwentne zmiany systemowe w zakresie koordynacji i skrócenia ścieżki pacjenta, poprawy wczesnej wykrywalności tego nowotworu oraz dostępu do aktualnych standardów leczenia.

Aktualności dotyczące Miesiąca Świadomości Raka Płuca będą na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych Polskiej Grupy Raka Płuca (www.polgrp.org.pl) oraz partnera medialnego – portalu MedicalPress (www.medicalpress.pl) oraz w social mediach. Zapraszamy do wsparcia akcji.

#MŚRP #DbamoPłuca

Źródło informacji: Polska Grupa Raka Płuca

Dodaj komentarz