Nowe technologie na lotnisku Olsztyn-Mazury umożliwią bezpieczne lądowania w mgle

Nowe technologie na lotnisku Olsztyn-Mazury umożliwią bezpieczne lądowania w mgle

Infrastruktura lotnicza systemu ILS II kategorii wspomagającego lądowanie samolotów w warunkach ograniczonej widoczności działa na lotnisku Olsztyn-Mazury. Inwestycja kosztowała ponad 20 mln zł, z czego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 pochodziło ponad 10 mln zł.

Po blisko 3 latach realizacji inwestycji, przygotowania procedur, szkoleń personelu, certyfikacji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz publikacji danych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych AIP, na lotnisku będą mogły odbywać się lądowania w warunkach ograniczonej widzialności. Oznacza to, że Port Lotniczy Olsztyn-Mazury znalazł się w gronie 9 polskich lotnisk cywilnych umożliwiających wykonywanie operacji lądowania, co najmniej w kategorii II systemu ILS.

Dotychczas, infrastruktura i procedury lotniska umożliwiały wykonywanie operacji precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów w kategorii I (CAT I), tj. przy widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR – Runway Visual Range) nie mniejszej niż 550 metrów, a także przy wysokości decyzji (DH – Decision Height) nie mniejszej niż 200 stóp (około 60 metrów).

Wysokość decyzji jest związana bezpośrednio z wysokością podstawy, a także stopniem pokrycia nieba przez chmury. Do tej pory operacje startu mogły odbywać się przy wartości RVR nie niższej niż 550 metrów.

Rozbudowa oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej i dróg kołowania, podniesienie kategorii systemu ILS do CAT II, a także wdrożenie procedur ograniczonej widzialności (LVP – Low Visibility Procedures), pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przy niemalże dwukrotnie niższych minimach.

Operacje precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów będą mogły odbywać się przy zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszym niż 300 metrów, a także przy wysokości decyzji nie mniejszej niż 100 stóp (około 30 metrów). W przypadku operacji startu, minimalną wartością RVR umożliwiającą bezpieczny start będzie 150 metrów.

Inwestycja związana z dostosowaniem infrastruktury lotniczej do kategorii II ILS na olsztyńskim lotnisku rozpoczęła się jesienią 2020 roku i realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020. Wartość projektu przekracza 20 mln zł, a kwota dotacji ze środków unijnych to ponad 10 mln zł. Prace związane z dostosowaniem lotniska do kategorii II były wykonywane przy czynnym lotnisku.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz