Od dziś do pomocy seniorom dołącza #CyfrowyWolontariusz!

Od dziś do pomocy seniorom dołącza #CyfrowyWolontariusz!

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów (https://wspierajseniora.pl/) to inicjatywa, której głównym celem jest wsparcie osób starszych w trudnych czasach pandemii. Aby ograniczyć ryzyko zarażenia się przez nich koronawirusem, powołano do życia mechanizm łączący osoby, które chcą pomóc z seniorami poprzez instytucje, które takiej pomocy udzielają w normalnych warunkach. Do Korpusu zapisało się już 10000 osób pomagających 10,7 tys. seniorom, a ponad 130 organizacji młodzieżowych zaangażowało się w akcję. Świadczy to o ogromnej skłonności Polaków do wspierania tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy w wyniku pandemii.

Pomagać można nie tylko w codziennych sprawunkach, ale także w adaptacji do cyfrowego świata. Inicjatywa poszerzyła się właśnie o możliwość zgłoszenia chęci pomocy w kwestiach podnoszenia kompetencji cyfrowych u seniora. Każdy z nas może poprzez akcję #WspierajSeniora pomagać innym w korzystaniu z narzędzi do komunikowania się na odległość czy załatwianiu spraw urzędowych przez internet. 

Żeby zostać Cyfrowym Wolontariuszem, wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie inicjatywy: https://form.govtech.gov.pl/ankieta/575208/formularz-zgloszeniowy-e-wolontariusz.html.

Ponadto każdy, kto pomaga cyfrowo innym, może otrzymać specjalny certyfikat (https://form.govtech.gov.pl/ankieta/550190/cyfrowy-wolontariusz.html) Cyfrowego Wolontariusza. Za każdy wypełniony Certyfikat, Lasy Państwowe zasadzą kolejne drzewo na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

A Ci, którzy chcieliby poszerzać swoje kompetencje cyfrowe, mają szansę to zrobić biorąc bezpłatnie udział w GovTech Festiwalu. To czas, w którym codziennie można wziąć udział w jakiejś cyfrowej inicjatywie online. Wystarczy wybrać spośród wielu festiwalowych wydarzeń! Wszystkie informacje oraz kalendarz wydarzeń dostępne są na stronie www.govtechfestival.com. Wydarzenia trwają do 29 listopada.

„To bardzo cenna inicjatywa. Zachęcamy seniorów do korzystania ze wsparcia. Wolontariuszy nie brakuje, bo Polacy słyną z tego, ze maja wielkie serca, życzliwie i solidarnie niosą pomoc nie pozostawiając nikogo bez wsparcia. Wspierajmy się, pomagajmy sobie w czasie pandemii. To pomoże całej naszej wspólnocie przetrwać ten trudny czas” – Anita Czerwińska, poseł na Sejm RP.

„Cieszę się, że dzięki współpracy tak wielu podmiotów, nasz wspólny cel, jakim jest pomaganie innym rozszerza się właśnie o aspekt cyfrowy. Szczególnie teraz, kiedy bez technologii nie wyobrażamy sobie załatwiania najbardziej prozaicznych czynności. Zależy nam na tym by jak najwięcej obywateli korzystało z usług publicznych, które dostępne są już teraz oraz na stałym dodawaniu do tego katalogu kolejnych. Jednocześnie, równie kluczowe jest dla nas to by te usługi były dostępne, bezpieczne i łatwe w użytku dla każdego.

Co więcej, każda aktywność cyfrowa w ramach akcji #CyfrowyWolontariusz pozwala nam nie tylko pomagać innym, ale też brać udział w akcji odbudowy lasów na terenach dotkniętych klęską żywiołową. Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to projekt, który uwidacznia najlepsze cechy naszego społeczeństwa – gotowość do pomocy innym, zdolność do współpracy i solidarność międzypokoleniową. Takie inicjatywy pokazują, że możemy łączyć się w działaniu i razem osiągać więcej” – Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

„Cieszymy się, że coraz większa liczba Polaków korzysta z usług cyfrowych, także w administracji. Pandemia koronawirusa sprawia, że załatwienie spraw przez internet jest znacznie bezpieczniejszą formą niż wizyta osobista w urzędzie. Mamy jednak świadomość funkcjonowania sporej grupy seniorów, którzy potrzebują pomocy w kwestiach tj. obsługa komputera, założenie profilu zaufanego, czy załatwienia konkretnej sprawy online.

Dlatego też, rozszerzamy dziś Korpus Wsparcia Seniorów o komponent cyfrowy. Zachęcamy zwłaszcza młode osoby, które czują się biegłe w obsłudze narzędzi cyfrowych, aby wyrażały chęć pomocy seniorom w swoich gminach nie tylko w kwestiach tj. zrobienie zakupów, ale także przy obsłudze komputera, czy założeniu profilu zaufanego, za pomocą którego można komunikować się z administracją. Jako KPRM wyrażamy także gotowość do przeszkolenia każdej osoby, która chciałaby zasilić Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie pomocy cyfrowej” – Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Wyjątkowa inicjatywa, jaką jest Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, to najlepszy dowód na to, że Polacy są wrażliwi na drugiego człowieka, są solidarni w sytuacjach kryzysowych. Na szczególną pochwałę zasługuje tu nasza droga młodzież – pomoc w ramach Korpusu zadeklarowało już ponad 130 organizacji młodzieżowych. Ale podziękowania należą się wszystkim, którzy poświęcają swój czas na tak potrzebną pomoc osobom starszym. Seniorzy są grupą szczególnie zagrożoną, dlatego powinniśmy robić co w naszej mocy, by realnie umożliwić im pozostanie w domach. Mamy już 10 tys. zadeklarowanych wolontariuszy i blisko 10,7 tys. seniorów, którzy zgłosili zapotrzebowanie na wsparcie. Nie mam wątpliwości, że działając wspólnie uda nam się uratować zdrowie i życie wielu osób. A to dzisiaj absolutny priorytet” – Marlena Maląg – minister rodziny i polityki społecznej

Sami poddajemy cyfryzacji kolejne procesy zarządzania lasami i gospodarki leśnej, a także chętnie wspieramy tego rodzaju działania w innych dziedzinach życia, szczególnie te mające na celu ograniczenie tzw. wykluczenia cyfrowego obywateli. Dlatego Lasy Państwowe z przyjemnością włączyły się w inicjatywę KPRM, tym bardziej, że skierowana jest ona do seniorów, którym winniśmy w trudnym czasie pandemii wszelką możliwą pomoc i wsparcie. Jednocześnie łączymy przy tym dwa ważne współczesne zjawiska – technologię i ekologię. Najbardziej aktywni uczestnicy GovTech Festival wybiorą bowiem teren leśny, na którym posadzimy nowy las – Las GovTech” – Andrzej Konieczny, dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Źródło informacji: KPRM

Dodaj komentarz