Ostatnie głosowanie nad reformą polityki rolnej UE

Ostatnie głosowanie nad reformą polityki rolnej UE

We wtorek posłowie mają przyjąć nową Wspólną Politykę Rolną. Jej zreformowana wersja ma być bardziej ekologiczna, sprawiedliwa, elastyczna i przejrzysta.

W czerwcu 2021 roku negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie nowych ram prawnych, których celem jest dostosowanie wspólnej polityki rolnej (WPR) do zobowiązań UE w zakresie środowiska i klimatu. Zobowiązania te będą musiały znaleźć odzwierciedlenie w krajowych planach strategicznych, w praktykach rolniczych oraz w sposobie przyznawania środków z funduszu rozwoju obszarów wiejskich i płatności bezpośrednich. Reforma wejdzie w życie w 2023 roku.

Aby zapewnić sprawiedliwy podział unijnego wsparcia, zostanie ustalony minimalny udział płatności bezpośrednich, jaki trafi do małych oraz średniej wielkości gospodarstw, a młodzi rolnicy powinni otrzymać specjalne wsparcie z płatności bezpośrednich i budżetów rozwoju obszarów wiejskich w każdym państwie członkowskim.

Warunki pracy w gospodarstwach rolnych będą monitorowane dzięki współpracy między krajowymi inspektorami pracy a agencjami płatniczymi WPR. Stała rezerwa kryzysowa ma pomagać rolnikom w czasach niestabilności cen lub rynku, a informacje o beneficjentach końcowych mają być bardziej przejrzyste dzięki narzędziu eksploracji danych.
 

Źródło informacji: EuroPAP News

Dodaj komentarz