Patostreamy.com – patostreamy live to poważny problem

Patostreamy.com – patostreamy live to poważny problem

Patostreamy.com – patostreamy live, to poważny problem w Polsce. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski powiedział w wywiadzie, że specjalna grupa będzie miała za zadanie opracowanie przepisów mających na celu zapobieganie tzw. patostreamy na żywo na platformach udostępniania streaming online.

Baza Patostreamy.com

Patostreamy to termin oznaczający transmisję na żywo treści powszechnie uważanych za patologiczne, takich jak imprezy z alkoholem, przemoc domowa i wulgarny język, na platformach do udostępniania wideo, np. Youtube. Bazę patostreamów można zobaczyć na patostreamy.com.

Zjawisko stało się popularne wśród polskiej młodzieży, a niektóre kanały są bardzo dochodowe. Badania pokazują, że dzieci stanowią dużą liczbę widzów tego typu kanałów.

„Mamy na uwadze nie tylko patostreaming, ale także cyberprzemoc. Chcielibyśmy zacząć od samoregulacji, aby platformy udostępniania wideo, które umożliwiają patostreaming, zaczęły ograniczać dostęp do tego typu treści. Jednocześnie chcemy stworzyć grupę roboczą, która opracuje powiązane akty prawne – powiedział Marek Zagórski.

Minister kontynuował, że „Chodzi o to, by przekonać największe platformy i portale, że powinny kierować się zasadą: ja nie zarabiam i nie pozwalam innym czerpać zysków z cyberprzemocy”.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ZrvsLWPJeRI

Patostreamy live to problem

Popularność patostreamingu coraz bardziej niepokoi zwłaszcza instytucje odpowiedzialne za edukację dzieci i młodzieży oraz za ochronę praw człowieka. Badania przeprowadzone przez NASK, instytut badawczy pracujący dla Ministerstwa Cyfryzacji, we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, na grupie nastolatków (13-15 lat) wskazują, że 84% badanych słyszało o patostreamingu, 37 proc. oglądało tego typu treści (w tym 15 proc. regularnie ogląda patostreaming), a 43 proc. ogląda takie filmy raz w tygodniu. Badacze wskazują, że alarmująco wysoki odsetek widzów (38 proc.) uważa, że ​​patostreaming to dobry sposób na generowanie dochodu.

PAP

Dodaj komentarz