PE przyjął przepisy gwarantujące lepszą ochronę ofiar wypadków drogowych

PE przyjął przepisy gwarantujące lepszą ochronę ofiar wypadków drogowych

Przyjęte w tym tygodniu przez Parlament Europejski przepisy dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych mają na celu zapewnienie lepszej ochrony i równego traktowania obywateli w UE w sprawach związanych z wypadkami drogowymi i ubezpieczeniami pojazdów. Zmiana ta wzmocni ochronę poszkodowanych w wypadkach drogowych i zwiększy prawa ubezpieczających.

Nowe prawo unijne chroni ofiary wypadków niezależnie od tego, czy mają one miejsce w ich kraju zamieszkania, czy w innym miejscu w UE. Zaktualizowane przepisy, przyjęte 689 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się, mają na celu zlikwidowanie luk prawnych w obowiązującej dyrektywie europejskiej dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych.

Negocjatorzy Europarlamentu i Rady Europejskiej, którzy wstępnie uzgodnili tekst 22 czerwca, zapewnili odszkodowanie osobom, które uległy wypadkowi drogowemu, nawet jeśli firma ubezpieczeniowa zbankrutuje. Zajmująca się takimi przypadkami instytucja w państwie, na terenie którego doszło do wypadku, zwróci się wówczas o zwrot kosztów do instytucji w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę niewypłacalny ubezpieczyciel.

Ponadto zharmonizowane na poziomie UE „Oświadczenie dotyczące historii roszczeń” zapobiegnie dyskryminacji, w sytuacji gdy ubezpieczający przenosi się z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego. Obywatele będą również mogli łatwiej porównywać ceny, taryfy i zakres oferowanych przez różnych ubezpieczycieli świadczeń dzięki nowym bezpłatnym i niezależnym narzędziom do porównywania cen.

Aby zapewnić ten sam minimalny poziom ochrony ofiar, zmieniony tekst dyrektywy harmonizuje również obowiązkowe minimalne kwoty ubezpieczenia w całej UE do następujących poziomów: za obrażenia ciała: 6 450 000 euro na wypadek, niezależnie od liczby poszkodowanych, lub 1 300 000 euro na stronę poszkodowaną; za uszkodzenie mienia 1 300 000 euro na wypadek, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Aby uniknąć nadmiernej regulacji, zmienione przepisy wyłączają z obowiązku ubezpieczenia pojazdy poruszające się z prędkością mniejszą niż 14 km/h (takie jak traktory ogrodowe i skutery inwalidzkie) oraz rowery elektryczne. Pojazdy przeznaczone wyłącznie do sportów motorowych również są wyłączone z zakresu dyrektywy.

Nowe przepisy muszą teraz zostać formalnie przyjęte przez Radę Europejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 24 miesiące od tego momentu na implementację zmienionej dyrektywy do prawa krajowego.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

Dodaj komentarz