PIT-28 – co to, kto składa? Termin złożenia deklaracji

PIT-28 – co to, kto składa? Termin złożenia deklaracji

Deklaracje PIT – 28 muszą złożyć osoby, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kto konkretniej musi wypełnić ten formularz? Jak to zrobić, co można odliczyć? Podpowiadamy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Tego rodzaju ryczałt jest jedną z form opodatkowania, którą do wyboru mają przedsiębiorcy. Decydując się na podatek ryczałtowy ustala się pewna jego cześć z góry. Osoby, które zdecydowały się na ten model opodatkowania powinny złożyć PIT-28 Online w 2022 roku. Można to też zrobić osobiście w Urzędzie Skarbowym, aczkolwiek w dobie pandemii polecana jest ta pierwsza opcja. 

Kto powinien złożyć PIT 28? 

PIT-28 powinni złożyć osoby które: 

 • prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo, 
 • sprzedają przetworzone produkty pochodzące z własnych upraw lub hodowli, 
 • osiągają przychody z tytułu dzierżawy, najmu, podnajmu i tym podobnych, w przypadku gdy umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, 
 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej, rozliczaną ryczałtowo. 

Osoby prowadzące działalność w formie innych spółek niż wyżej wymienione nie mogą składać deklaracji PIT-28. Wszyscy wspólnicy w prowadzonej działalności gospodarczej muszą zdecydować się rozliczanie ryczałtowe. PIT-28 nie może być rozliczany łącznie z małżonką, czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

Deklaracja PIT-28 może być składana łącznie z innymi deklaracjami, gdy podatnik uzyskał przychody nie opodatkowane w formie ryczałtu (PIT-36, PIT-38, PIT-38). Podatnik może też zdecydować się na złożenie PIT-28S, w przypadku gdy rozlicza się jako przedsiębiorstwo w spadku, które jest traktowane jako nowa firma, a jej przychody są rozliczane od daty śmierci poprzedniego właściciela. 

Do kiedy trzeba złożyć PIT 28? 

Deklaracje PIT-28 należy złożyć we wcześniejszym terminie niż pozostałe PITY roczne. Trzeba to zrobić do 28 lutego 2022 roku, pod warunkiem dopełnienia obowiązków zgłoszeniowych. Podatnik decydujący się tą formę rozliczenia musi dokonać wpłaty na poczet ryczałtu ewidencjonowanego. Jest też zobowiązany zawiadomić do 20 dnia miesiąca, niestepującego po miesiącu, w czasie którego osiągnął swój pierwszy przychód z tego tytułu. Oświadczenie to nie jest konieczne, jeżeli podatnik korzystał z rozliczenia w ramach ryczałtu w latach poprzednich. 

Ulgi i odliczenia 

Decydując się na rozliczenia w ramach ryczałtu, można skorzystać z następujących ulg i odliczeń: 

 • ulga abolicyjna, 
 • ulga internetowa, 
 • składki na ubezpieczenie społeczne, 
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
 • ulga rehabilitacyjna, 
 • ulga termomodernizacyjna, 
 • ulga za wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, 
 • inne ulgi i odliczenia wskazane w artykule 26 ustawy o PIT. 

Podatnik składający deklaracje PIT-28 może przekazać 1 % podatku na rzecz OPP (organizacji pożytku publicznego). Należy wspomnieć, że osoby decydujący się na ta formę rozliczenia nie mogą pomniejszać przychodu o koszty jego uzyskania. Nie skorzystają też z ulgi prorodzinnej oraz ulgi B+R. 

Fot.: pexels.com

Dodaj komentarz