Podkarpackie: ponad 463 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową regionu

Podkarpackie: ponad 463 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową regionu

Zarząd województwa podkarpackiego przeznaczył we wtorek ponad 463 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na gospodarkę wodno-ściekową regionu – w środę 10 maja ruszają trzy nabory dla projektów z tego obszaru.

Kwota 463 104 364 złotych została przekazana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na trzy nabory w ramach priorytetu „Energia i środowisko”. Wszystkie trzy nabory ruszają 10 maja.

„Te pół miliarda już wkrótce będzie pracowało na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców Podkarpacia oraz dla ochrony i czystości środowiska naturalnego regionu. Liczymy na to, że samorządy sprawnie po te środki sięgną, wykorzystujące jest z sukcesem, aby tworzyć siłę i potencjał lokalnych wspólnot naszego województwa” – podkreślił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

1.

Pierwszy z naborów dotyczy zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Na dofinansowanie projektów jest tu ponad 192,5 mln zł. Wnioski można składać od 10 maja do 24 sierpnia br.

W naborze mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne.

UMWP wyjaśnił, że w ramach projektów można będzie wykonać: roboty budowlane, instalacyjne, zakupić wyposażenie w zakresie infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia. Dofinansowane mogą być także m.in.: działania dotyczące poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę oraz likwidowania strat wody, poprawy efektywności wykorzystania wody, w tym w sytuacji zmniejszenia dostępnej ilości wody lub obniżenia jakości wody, w uzasadnionych adaptacją do zmian klimatu przypadkach.

Urząd dodał, że do konkursu mogą przystąpić gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców; minimalna kwota wydatków kwalifikowanych to 500 tys. zł, a maksymalna – 10 mln zł.

2.

Drugi nabór dotyczy zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. do poniżej 10 tys. realnej liczby mieszkańców (RLM).

Kwota środków przeznaczona przez zarząd województwa na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru wynosi ponad 174 mln zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie – to 500 tys. zł, a maksymalna – 17,5 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 10 maja 2023 do 5 września 2023 roku. Wnioski w jego ramach mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, a także spółki komunalne.

Wsparcie mogą uzyskać działania związane zarówno z budową nowej, jak i przebudową i remontem istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych.

3.

Trzeci nabór dotyczy zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków i dotyczy projektów w obrębie aglomeracji z przedziału od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM.

UMWP wyjaśnił, że na dofinansowanie projektów  w tym naborze przeznaczone jest 96,4 mln zł, a termin składania wniosków trwa od 10 maja do 5 września.

Podmiotami uprawnionymi uczestnictwa w naborze są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia, stowarzyszenia, a także spółki komunalne. Wsparcie dotyczy aglomeracji o wielkości od 10 tys. RLM do poniżej 15 tys. RLM.

Podkarpacki urząd marszałkowski poinformował, że to aglomeracje: Jedlicze, Brzeźnica (gm. Wiejska Dębica), Zagórz, Strzyżów oraz Jasienica Rosielna.

Dodano, że wsparcie uzyskają działania, związane zarówno z budową nowej, jak i przebudową, czy remontem istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych w tych aglomeracjach.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz