Pożyczka dla studenta online – czy to możliwe?

Pożyczka dla studenta online – czy to możliwe?

Student dzienny zwykle nie posiada innego źródła utrzymania niż środki przekazywane mu przez rodziców, uczelniane stypendium albo umowa zlecenie na dorywczą pracę. Banki niechętnie udzielają kredytów osobom o takich dochodach, dlatego jeśli student pilnie potrzebuje gotówki, może w takiej sytuacji zwrócić się do firmy pożyczkowej.

Pożyczka krótkoterminowa online – najlepsza dla studenta?

Pożyczki krótkoterminowe online to zobowiązania z terminem spłaty nie przekraczającym 30 dni, dlatego potocznie nazywa się je „chwilówkami”, gdyż w istocie zaciąga się jest „na chwilę”, w porównaniu do kredytów ratalnych, których okres spłaty może sięgać nawet 10 lat. Chwilówkę można wygodnie zaciągnąć przez internet między innymi za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.netcredit.pl/. 

Ze względu na krótki termin spłaty oraz stosunkowo niską kwotę, o jaką można wnioskować w ramach tej usługi pożyczkowej (zwykle nie więcej niż kilka tysięcy złotych), chwilówki są dobrym źródłem finansowania dla tych, którzy nie posiadają dochodów z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony. Taką grupą są między innymi studenci utrzymujący się ze stypendiów albo dorywczej pracy na umowę zlecenie. Dla wielu firm pożyczkowych jest to przychód wystarczający do udzielenia chwilówki online. Ze względu na fakt, że pożyczki krótkoterminowe są produktami konsumenckimi, pozyskane z nich środki kredytobiorca może przeznaczyć na dowolny cel.

Pożyczka dla studenta przez internet – jak o nią wnioskować?

O pożyczkę krótkoterminową online student może wnioskować przez stronę internetową wybranego kredytodawcy. Za pomocą prostego w obsłudze kalkulatora pożyczkowego ustala wysokość pożyczki oraz preferowany termin spłaty. Następnie przekierowywany jest na podstronę z formularzem rejestracyjnym, który jest odpowiednikiem wniosku kredytowego w banku. Wypełniając odpowiednie rubryki osoba studiująca podaje wymagane dane osobowe oraz wskazuje źródła oraz wysokość dochodów. Do formularza zazwyczaj trzeba dołączyć skan dowodu osobistego oraz dokument, który zaświadcza, że wnioskujący otrzymuje stypendium lub inne potwierdzenie stałego przypływu gotówki. Do dopełnienia wszystkich formalności wymagany jest także dostęp do konta bankowego założonego na własne nazwisko i obsługiwanego przez bank działający na terytorium Polski. Ponadto student musi posiadać aktywny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Po poprawnym wypełnieniu wniosku jest on rozpatrywany drogą elektroniczną przez pracownika obsługi. Decyzja o jego odrzuceniu lub akceptacji podejmowana jest zwykle w czasie krótszym niż 24 godziny. 

Dodaj komentarz