Prezydent Łodzi: Europejski Zielony Ład musi uzyskać akceptację społeczną; kluczowa jest tu rola samorządów

Prezydent Łodzi: Europejski Zielony Ład musi uzyskać akceptację społeczną; kluczowa jest tu rola samorządów

Europejski Zielony Ład musi uzyskać akceptację społeczną, żeby stać się faktem – podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Według prezydent, kluczowa jest tu rola samorządów.

W opinii Zdanowskiej, samorządy mają do odegrania decydującą rolę przede wszystkim w procesie zmiany mentalności społeczeństwa.

„Żeby Zielony Ład zaistniał w naszej świadomości, żeby stał się faktem, jeśli chodzi o jego oddziaływanie na nasze życie codzienne, musi uzyskać akceptację społeczną i zrozumienie społeczne. Jak przekonać (do zmian) osobę, która mieszka w budynku, który ma piec węglowy, a często w tym piecu pali się wszystkim, czym popadnie, żeby ograniczyć koszty?” – mówiła prezydent Łodzi.

Dodała, że temu ma także służyć Porozumienie burmistrzów, czyli największy na świecie ruch na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast. Prezydent Łodzi jest ambasadorką Komitetu Regionów ds. Porozumienia Burmistrzów i Paktu na rzecz Klimatu.

Zdanowska przypomniała, że praktycznie we wszystkich środkach unijnych, które będą dostępne w ramach nowej perspektywy, także  „tych szczególnych, które pojawiły się w związku z pandemią”, czyli Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), ponad 30 proc. środków musi być wydatkowanych na ideę Europejskiego Zielonego Ładu.

„W Łodzi od dłuższego czasu robimy wszystko, żeby wyprzedzać niekiedy ideę Europejskiego Zielonego Ładu. To są przede wszystkim kwestie związane z zeroemisyjnością, nowoczesny transport, zakup nowoczesnego taboru, rozwój infrastruktury torowo-sieciowej, ponieważ w Łodzi transport publiczny jest przede wszystkim oparty na liniach tramwajowych” – zaznaczyła prezydent miasta.

Według Zdanowskiej, bardzo istotne są również wszystkie działania związane z ograniczaniem emisji wynikającej z funkcjonowania budynków, m.in. termomodernizacja.

„To są olbrzymie nakłady środków, które w tej chwili przekazujemy na rewitalizację budynków, w ramach których dostosowujemy je do współczesnych norm i współczesnych potrzeb” – podkreśliła Zdanowska. „Ważne jest również odbetonowywanie miasta, czyli likwidowanie tych olbrzymich źródeł, wysp ciepła, które są w miastach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że miasta stanowią 3 proc. powierzchni globu, a powodują przeszło 70 proc. emisji gazów cieplarnianych, to pokazuje, z czym my się tak naprawdę mierzymy” – dodała.

Porozumienie burmistrzów liczy ponad 10 tys. sygnatariuszy, którzy otrzymują wsparcie techniczne i wytyczne finansowe do opracowania i wdrożenia planów w zakresie energii i klimatu.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz