Program RiseUp with ServiceNow ma na celu przeszkolenie miliona osób do 2024 r.

Program RiseUp with ServiceNow ma na celu przeszkolenie miliona osób do 2024 r.

Firma ServiceNow (NYSE: NOW), lider w dziedzinie zarządzania rozwiązaniami digital workflow ogłosiła globalny program RiseUp with ServiceNow, którego celem jest wyszkolenie do 2024 r. miliona osób w zakresie platformy Now. Program ten będzie stymulował nową gospodarkę
w obszarze zapotrzebowania na pracowników, gotowych do podjęcia pracy, z naciskiem
na szybsze i bardziej sprawiedliwe ścieżki kariery w dynamicznie rozwijającym się ekosystemie ServiceNow.

Według IDC do 2025 r. dziewięćdziesiąt procent organizacji doświadczy niedoboru umiejętności informatycznych związanych z transformacją cyfrową, co będzie kosztować ponad 6,5 biliona dolarów w skali globalnej – ze względu na opóźnienia w wprowadzaniu produktów, spadek zadowolenia klientów i utratę sprzedaży.1 W czasach, gdy kierownictwo firm koncentruje się na kilku wybranych platformach o dużych możliwościach, które przynoszą wartość w najkrótszym czasie, ServiceNow dzięki swojemu zasięgowi i skali oferuje klientom, partnerom i potencjalnym pracownikom pomoc w rozwiązywaniu największych problemów, z jakimi borykają się obecnie liderzy biznesowi. W przeciwieństwie do innych rozwiązań w zakresie przepływu pracy, które dotyczą tylko jednej funkcji biznesowej lub branży, platforma Now obejmuje całe przedsiębiorstwo, oferując szanse na zatrudnienie
w nowych, rozwijających się sektorach, takich jak analiza danych, rozwój platform, przepływ pracy i projektowanie doświadczeń.

– Cyfrowa transformacja wymaga przemiany potencjału ludzkiego, dlatego ServiceNow tworzy nowy rodzaj ścieżki kariery – powiedziała Lara Caimi, ServiceNow Chief Customer and Partner Officer – Zamiast skupiać się na luce w umiejętnościach, uważamy, że nadszedł czas, aby skupić się na luce w możliwościach i poszerzyć definicję talentu technicznego, aby więcej osób mogło skorzystać z transformacji cyfrowej. Tworzymy nowe możliwości zarówno dla kandydatów z przygotowaniem technicznym, jak i nietechnicznym, aby pomóc większej liczbie osób awansować na lepiej płatne stanowiska w całym naszym ekosystemie. Program RiseUp with ServiceNow umożliwi ludziom budowanie satysfakcjonujących karier oraz ułatwi klientom i partnerom znalezienie wykwalifikowanych pracowników, dzięki czemu zarówno firmy, jak i ludzie będą mogli rozwijać się w gospodarce cyfrowej.

RiseUp with ServiceNow rozszerza zakres pojęcia talent techniczny, kładąc nacisk na całościowe kompetencje kandydata i kluczowe umiejętności, takie jak krytyczne myślenie, komunikacja interpersonalna i kreatywność. Program zmierza w kierunku większego zróżnicowania i integracji pracowników poprzez umożliwienie kandydatom zdobycia umiejętności niezbędnych do objęcia pożądanych stanowisk technicznych.

Program RiseUp with ServiceNow koncentruje się na trzech obszarach:

  • Zmniejszanie barier w nauce: Dzięki ponad 600 darmowym kursom i 18 ścieżkom certyfikacji związanych z pracą, inicjatywa Now Learning pozwala osobom pracować we własnym tempie. Ponad 325 tys. osób ukończyło w tym roku już 2,3 mln kursów.
  • Rozszerzanie możliwości dla pracowników technicznych: ServiceNow NextGen oferuje wewnętrzne akademie i partnerstwa szkoleniowe z agencjami non-profit
    i rządowymi. Natomiast społeczność ServiceNow Community łączy ponad 450 tys. członków z możliwościami nawiązywania kontaktów typu peer-to-peer, forami szkoleniowymi, wydarzeniami wirtualnymi i innymi.
  • Umieszczanie nowo wyszkolonych osób w miejscach pracy: zobowiązanie
    do rozwoju nowego programu ServiceNow Partner Placement Program pomoże klientom i partnerom w pozyskiwaniu, szkoleniu i ocenie talentów z różnych środowisk, z założeniem osiągnięcia skali do 25 partnerów ogółem do końca 2023 r.

Program RiseUp z ServiceNow uzupełnia inwestycje firmy w rekrutację i rozwój kariery dla własnych pracowników, a także oferuje strategiczne inwestycje w rozwój pracowników
i rozwiązania dedykowane klientom oraz partnerom.

Opinie klientów, partnerów i członków społeczności ServiceNow:

– Przez 20 lat pracowałem w wielu dużych działach usług korporacyjnych w firmach z branży energetycznej, ubezpieczeniowej, bankowej, półprzewodników i technologicznej, ale czułem, że zabrnąłem w swojej podróży do granicy możliwości – powiedział Gene Manuel, menedżer ds. architektury rozwiązań, Accenture – Dzięki RiseUp with ServiceNow mogłem przez lata wykorzystywać swoje umiejętności w różnych projektach, firmach i osobistych zainteresowaniach, zdobywając doświadczenie w różnych sektorach i branżach. Umiejętności związane z ServiceNow są bardzo poszukiwane i jestem wdzięczny, że wskoczyłem do rakiety o nazwie ServiceNow, która doprowadziła mnie do miejsca w mojej karierze, w którym jestem dziś.

– Jako strategiczny partner aliansu z ServiceNow, pomagamy firmom, aby stawały się bardziej sprawne i produktywne w erze szybkich zmian – powiedział Paul Webb, EY Global ServiceNow Leader – To zobowiązanie realizujemy dzięki współpracy naszych zespołów
w zakresie wprowadzania innowacji i rozwijania doświadczeń technologicznych dla naszych globalnych klientów oraz dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników o różnych umiejętnościach w celu osiągnięcia przyszłego sukcesu.

Dodatkowe informacje:

IDC FutureScape: Worldwide Future of Work 2022 Predictions, Doc # US47290521, październik 2021

Dodaj komentarz