Przebieg i ważność orzeczeń lekarskich na prawo jazdy

Przebieg i ważność orzeczeń lekarskich na prawo jazdy

Wszyscy przyszli kierowcy powinni liczyć się z obowiązkiem wykonania badań lekarskich. Nie są one skomplikowane ale wymagają poświęcenia czasu i znalezienia lekarza orzecznika do ich wykonania. 

Jak wygląda badanie na prawo jazdy?

Badania na prawo jazdy nie są skomplikowane. Należy zgłosić się na nie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Lub w przypadku gdy jest to badanie przedłużające termin ważności z dotychczasowym prawem jazdy. W tym celu wystarczy na przykład dowód osobisty. W ich zakres wchodzą podstawowe badania słuchu, wzroku i równowagi. Posiadanie okularów nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania orzeczenia lecz fakt ten będzie w nim odpowiednio odnotowany. Reszta badania polega jedynie na wywiadzie dotyczącym chorób, przyjmowanych leków, przebytych operacji czy doznanych urazów. W ramach wizyty lekarz orzecznik ma również ocenić stan psychiczny kandydata na prawo jazdy. W tym możliwość posiadanych nałogów, chodzi głównie o uzależnienie od alkoholu czy inne zaburzenia.

W przypadku gdy wynik któregoś z badań jest nieodpowiedni lub gdy kandydat choruje na jakieś przewlekłe choroby lekarz może wydać skierowanie do lekarza specjalisty, celem dokładniejszych badań. Po ich wykonaniu należy wrócić do lekarza orzecznika. W przypadku pozytywnych wyników przeprowadzonych badań zostanie wydane orzeczenie. Jeśli są do niego jakieś zastrzeżenia zostaną one umieszczone w orzeczeniu za pomocą odpowiednich kodów lub następuje odmowa wydania orzeczenia ze względu na zły stan zdrowia kandydata.

Jak długo ważne jest orzeczenie lekarskie na prawo jazdy?

Aktualnie nie można dostać bezterminowego orzeczenia na prawo jazdy. Jego maksymalny czas to 15 lat. Jednak może ono być wydane na krótszy okres. Zależy to bowiem od orzeczenia i wynikających z niego przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Zależy to wyłączenie od lekarza orzecznika i interpretacji wyników przeprowadzonych badań. Istnieje jednak możliwość nie wskazania w orzeczeniu lekarskim terminu kolejnego badania. 

Zarówno osoba ubiegająca się o wydanie prawo jazdy jak też te których termin ważności wygasł muszą zapłacić za orzeczenie lekarskie z własnej kieszeni. Cena badania jest jednolita dla wszystkich, ustalona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wynosi 200 zł. W przyszłości sytuacja ta będzie mogła jednak ulec zianie. Niestety na niekorzyść pacjentów. Gdyż w przypadku prawa jazdy kategorii C i D zdaniem lekarzy orzeczników nie pokrywają badań dodatkowych. Jednocześnie do roku 2033 jest obowiązek wymiany uprzednio wydanych praw jazdy na okres bezterminowy.

Dodaj komentarz