Śląskie: Zakończono przebudowę drogi nr 791 od Poczesnej do Zawiercia

Śląskie: Zakończono przebudowę drogi nr 791 od Poczesnej do Zawiercia

Samorząd woj. śląskiego zakończył przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 od Kolonii Poczesnej do Zawiercia – w tym tygodniu przedstawiciele urzędu marszałkowskiego podsumowali tę inwestycję. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 246,7 mln zł, z czego 139,4 mln zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Wytyczona w północnej części woj. śląskiego droga nr 791 łączy miejscowość Kolonia Poczesna, którą przecina droga krajowa nr 1, z Zawierciem, przez które przebiega droga krajowa nr 78, a dalej prowadzi do Trzebini w woj. małopolskim.

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 to kolejna ważna inwestycja drogowa w regionie” – powiedział podczas briefingu w Zawodziu w gminie Poczesna marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Przypomniał, że wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 246,7 mln zł, z czego 139,4 mln zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Jak zaznaczył, modernizacja infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetów tej kadencji samorządu woj. śląskiego.

„W latach 2018-2024 przeznaczymy na ten cel 2,5 mld zł. Wszystkie budowane i modernizowane drogi spełniają najwyższe standardy dotyczące jakości. Ta inwestycja poprawia komfort jazdy kierowców i zwiększa dostępność komunikacyjną w subregionie północnym, ale przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego” – powiedział marszałek.

W 2018 r. ZDW zakończył budowę liczącej 8,4 km obwodnicy Myszkowa w ciągu drogi nr 791 (prace kosztowały 99,3 mln zł i były dofinansowane środkami RPO na lata 2014-2020). Następnie przebudował zdecydowaną większość pozostałych odcinków DW791 od Kolonii Poczesnej do Zawiercia.

Prace objęły odcinki: Kolonia Poczesna DK91 – rondo w Poraju (6,3 km), od ul. Północnej w Poraju do drogi nr 789 (8,6 km), od drogi 789 do obwodnicy Myszkowa (3,4 km), od obwodnicy Myszkowa do ronda Strefa Ekonomiczna (2,5 km) oraz od tego ronda do DK 78 (3,5 km).

Uwzględniono przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni pod kątem dopuszczenia nacisku jednej osi do 11,5 tony, ujednolicenie szerokości jezdni i poboczy, przebudowę i korekty istniejących skrzyżowań, a także przebudowę i budowę towarzyszącej infrastruktury. Projekt objął też m.in. przebudowę lub rozbiórkę i budowę siedmiu mostów.

W pierwszym przetargu na te roboty najtańszą ofertę, za 221,1 mln zł brutto, złożyło wiosną 2019 r. konsorcjum spółek z grupy Strabag. ZDW, który podał wówczas, że przeznaczył na realizację tego zamówienia niemal 182 mln zł brutto, unieważnił postępowanie.

W ponowionym przetargu budżet wzrósł do 243,2 mln zł brutto. Najtańszą ofertę, za 238,1 mln zł, złożyła latem 2019 r. spółka Drog-Bud z podczęstochowskiej Lubojenki. Z tym wykonawcą podpisano następnie jesienią 2019 r. umowę.

Pierwotnie przygotowany pod kątem tego przedsięwzięcia projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 opiewał na 158,5 mln zł, przy dofinansowaniu z RPO w wysokości 87,6 mln zł.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz