Uczelnia nowych możliwości

Uczelnia nowych możliwości

Już 20 lat Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie kształci wspaniałych, ambitnych studentów. Jest w pierwszej dziesiątce rankingu szkół niepublicznych Perspektywy 2021.

„Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie to uczelnia nowych możliwości. W nowoczesnym kampusie, zlokalizowanym w centrum Warszawy, tworzymy dla naszych studentów przestrzeń do rozwoju kreatywności, budowania kariery i realizowania projektów”, powiedział dr hab. Konrad Janowski.

Od ponad 20 lat, Akademia prowadzi studia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz ekonomicznych.

„To jest wspaniałe miejsce dla studentów, zarówno studiów dziennych, jak i podyplomowych. Nasza uczelnia zajęła 10. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021. W Finale Rankingu wg kryterium >>Umiędzynarodowienie<< Akademia zajęła 3. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w kraju. Kierunki Psychologia oraz Finanse i rachunkowość prowadzone przez naszą uczelnię znalazły się na 2. miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce”, powiedział Sławomir Jagieła, dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego.

3 lipca br. odbyła się Uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego Kolegium Kształcenia Podyplomowego, podczas której absolwenci studiów podyplomowych odebrali dyplomy.

Gala była również okazją do nagrodzenia osób rozumiejących jak istotną rolę w prawidłowym rozwoju społeczeństwa i gospodarki zajmuje edukacja. Laureatami zostali: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska, dr n. med. Wojciech Puzyna i wiceprezydent Renata Kaznowska.

Źródło informacji: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna

Dodaj komentarz