W jaki sposób zdobyć uprawnienia budowlane elektryczne?

W jaki sposób zdobyć uprawnienia budowlane elektryczne?

Każdy zawód, który związany jest z takimi obszarami jak instalacje czy budownictwo, wymaga wykwalifikowanej kadry, która swoje kompetencje może potwierdzić stosownymi uprawnieniami. Nie inaczej jest w przypadku uprawnień budowlanych elektrycznych. Są on wymagane od każdego pracownika od osoby zajmującej się naprawą aż po inspektora nadzoru robót elektrycznych czy elektroenergetycznych. Jak zakres uprawnień dają nam uprawnienia budowlane elektryczne? Co należy zrobić, by takie uprawnienia zdobyć? W jaki sposób najlepiej przygotować się do egzaminu z uprawnień elektrycznych?

Co dają uprawnienia budowlane elektryczne?

Uprawnienia budowlane elektryczne pozwalają pracownikom na projektowanie lub kierowanie budową obiektów, które są związane z głównym obiektem budowlanym. W skład takich towarzyszących elementów wchodzą sieci elektryczne, sieci trakcyjne należące do linii kolejowych, autobusowych, tramwajowych czy linii metra, a także instalacje elektroenergetyczne oraz wszystkie urządzenia elektryczne. Uprawnienia budowlane elektryczne dzielą się na uprawnienia bez ograniczeń oraz o ograniczonym zakresie, które umożliwiają projektowanie obiektów o instalacji z przyłączami o maksymalnym napięciu 1 kV. 

Jakie wymagania i formalności musi spełnić kandydat na uprawnienia budowlane i elektryczne?

Odpowiednie uprawnienia elektryczne są możliwe do otrzymania pod warunkiem odpowiedniego wykształcenia kandydata. Istnieją dwie drogi, które pozwalają kandydatom otrzymać stosowne uprawnienia budowlane. W pierwszym przypadku kandydat musi uzyskać tytuł zawodowy technika elektryka, technika elektroenergetyka, technika transportu szynowego lub technika elektryka kolejowych sieci elektroenergetycznych. Oprócz wykształcenia niezbędne jest zakończenie minimum 4-letniego stażu pracy na budowie. Inną możliwością jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach elektrotechnika, inżynieria elektryczna, a także odbycie minimum 1.5 roku stażu na budowie. Oprócz stażu i wykształcenia kandydat musi również przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane elektryczne?

Egzaminu na uprawnienia budowlane elektryczne odbywają się wiosną i jesienią i składają się z części testowej oraz części ustnej, która wymaga praktycznej wiedzy technicznej ze strony kandydata. Jeśli uczymy się do egzaminu na uprawnienia budowlane elektryczne, warto skorzystać z bazy gotowych pytań, których powtarzalność wynosi nawet 95%. Dzięki takiemu solidnemu przygotowaniu możemy być pewni o sukces na egzaminie. 

Dodaj komentarz