W tym tygodniu w PE: legalna migracja, cyberbezpieczeństwo UE, nowy pakt o migracji i azylu

W tym tygodniu w PE: legalna migracja, cyberbezpieczeństwo UE, nowy pakt o migracji i azylu

Propozycje nowego ustawodawstwa w dziedzinie legalnej migracji, zmiana istniejących przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa i reforma systemu azylowego – będą tematami posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Finansowe skutki przestępczości zorganizowanej

Komisja Kontroli Budżetowej przyjmie we wtorek sprawozdanie na temat wpływu przestępczości zorganizowanej na zasoby własne UE (główne źródła dochodów budżetu unijnego) oraz na niewłaściwe wykorzystanie środków. Szacunki pokazują, że przestępczość zorganizowana wpływa od 2,7 proc. do 3,6 proc. na łącznych wydatków UE na zamówienia publiczne, podczas gdy według Europolu co roku w wyniku oszustw związanych z VAT znika od 40 do 60 mld euro.

Nowy Pakt o Migracji i Azylu

Komisja Wolności Obywatelskich rozpocznie we wtorek dyskusję na temat reformy systemu azylowego UE od prezentacji i debaty na temat proponowanych zmian dotyczących zarządzania azylem i migracją oraz procedur azylowych.

Legalna migracja

Komisja Wolności Obywatelskich będzie głosować w środę nad serią propozycji nowego ustawodawstwa w dziedzinie legalnej migracji. Wstępne zalecenia obejmują ustanowienie systemu przyjęć dla pracowników o niskich i średnich kwalifikacjach z krajów spoza UE w celu wjazdu i zamieszkania w UE oraz unijnej puli talentów, aby umożliwić obywatelom państw trzecich ubieganie się o pracę, a pracodawcom poszukiwanie potencjalnych pracowników.

Przepisy cyfrowe UE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów będzie w środa dalej omawiać, w jaki sposób wnioski dotyczące ustawy o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act) i ustawy o rynkach cyfrowych (DMA – Digital Markets Act) powinny zostać zmienione i ulepszone.

Cyberbezpieczeństwo UE

W czwartek Komisja ds. Przemysłu i Energii przegłosuje wnioski dotyczące zmiany istniejących przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa i wzmocnienia przepisów UE o bezpieczeństwie. Zaktualizowane prawo wprowadziłoby bardziej rygorystyczne środki nadzorcze i surowsze wymogi w zakresie egzekwowania, w tym zharmonizowane systemy sankcji w krajach UE. Chodzi również o propozycje współpracy na szczeblu krajowym i unijnym w zakresie zarządzania kryzysami cybernetycznymi.

Tydzień Równouprawnienia

W dniach 25-28 października PE organizuje drugi Europejski Tydzień Równości Płci, w ramach którego kilka komisji organizuje serię wysłuchań publicznych na tematy związane z równością płci. W czwartek Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przyjmie zalecenia mające na celu osiągnięcie równego dostępu kobiet do pracy, w tym zniwelowanie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć oraz zwiększenie urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

Niewłaściwe wykorzystanie unijnych funduszy rolnych na Słowacji

Członkowie Komisji Kontroli Budżetowej omówili w poniedziałek z ministrem rolnictwa Słowacji Samuelem Vlcanem, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Komisją Europejską dalsze działania w związku z dochodzeniem w sprawie możliwego niewłaściwego wykorzystania unijnych funduszy rolnych na Słowacji.

Źródło informacji: EuroPAP News

Dodaj komentarz