W tym tygodniu w PE: zgromadzenie Euronest, unijne prawo klimatyczne i stosunki z Turcją

W tym tygodniu w PE: zgromadzenie Euronest, unijne prawo klimatyczne i stosunki z Turcją

Zgromadzenie Euronest, unijne prawo klimatyczne i stosunki z Turcją – znalazły się w planie prac komisji i grup politycznych Parlamentu Europejskiego na ten tydzień.

IX Zgromadzenie Euronest

We wtorek zgromadzenie parlamentarne Euronest, składające się z 60 posłów do Parlamentu Europejskiego oraz 10 posłów z każdego z parlamentów krajów partnerskich Europy Wschodniej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy), spotka się na zdalnym posiedzeniu. Posiedzenie otworzy przewodniczący PE David Sassoli. Wśród mówców znajdą się komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi oraz liderka białoruskiej opozycji Sviatlana Tsikhanouskaya.

Unijne prawo klimatyczne

We wtorkowe popołudnie europosłowie i Prezydencja Rady będą próbowali znaleźć porozumienie w sprawie unijnego prawa klimatycznego, które jako część Europejskiego Zielonego Ładu uczyniłoby prawnym wymogiem, aby UE stała się neutralna klimatycznie do 2050 roku. Parlament odegrał ważną rolę w forsowaniu bardziej ambitnych ram klimatycznych UE, jak również w ogłoszeniu stanu wyjątkowego w 2019 roku.

Reakcja na pandemię i Unia Zdrowia

W czwartek członkowie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przeprowadzą debaty na temat pakietu Unii Europejskiej dotyczącego zdrowia oraz reakcji na pandemię COVID-19. Pierwsza z nich odbędzie się z udziałem komisarza ds. zdrowia Stelli Kyriakides, a druga, skupiająca się na globalnym wymiarze reakcji na pandemię, z przedstawicielami Światowej Organizacji Zdrowia.

Turcja

Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) będzie głosować w sprawie Turcji i jej stosunków z UE. Wśród kwestii, które powinny zostać poruszone w tekście, są porozumienie w sprawie migracji, okupacja Cypru, nielegalne wiercenia i eksploracja we wschodniej części Morza Śródziemnego, naruszenia praworządności oraz zaangażowanie wojskowe i polityczne w Libii, Syrii i Górskim Karabachu. Głosowanie odbędzie się w czwartek, wyniki poznamy w piątek rano.

Sztuczna inteligencja

Dzień po opublikowaniu nowego wniosku w sprawie prawa UE dotyczącego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz sposobów zapewnienia poszanowania wartości i praw UE Komisja Prawa (JURI) przeprowadzi w czwartek pierwszą debatę na temat tego wniosku z udziałem komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona.

Przygotowania do sesji plenarnej

Grupy polityczne przygotują sesję plenarną w dniach 26-29 kwietnia, podczas której europosłowie będą debatować i głosować nad rozpoczęciem negocjacji z państwami członkowskimi w sprawie Zielonego Certyfikatu Cyfrowego, praw pasażerów kolei, nowego prawa zapobiegającego rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w internecie, absolutorium z wykonania budżetu na 2019 rok oraz obowiązkowego rejestru na rzecz przejrzystości.

Europosłowie zareagują również na wyniki szczytu UE, który odbył się w dniach 25-26 marca. Będą dyskutować i głosować nad wieloma programami UE, takimi jak program badawczy „Horyzont Europa”, który między innymi pomoże unijnym systemom opieki zdrowotnej przygotować się na przyszłe pandemie oraz obniżyć emisyjność przemysłu.

Źródło informacji: EuroPAP News

Dodaj komentarz