Wsparcie nauki, technologii i innowacji – PE zatwierdził program „Horyzont Europa”

Wsparcie nauki, technologii i innowacji – PE zatwierdził program „Horyzont Europa”

Najwyższy w historii budżet przeznaczony na badania naukowe i cyfryzację związane z technologią cyfrową zatwierdzili we wtorek europosłowie. Program „Horyzont Europa” zapewni również wsparcie dla innowacyjnych MŚP, fundusze na europejską infrastrukturę badawczą oraz dodatkowy 1 mld euro na badania podstawowe.

PE zatwierdził porozumienie z Radą UE w sprawie programu (rozporządzenie Horizon Europe) 677 głosami za, przy pięciu przeciw i 17 wstrzymujących się oraz program szczegółowy „Horyzont Europa” 661 głosami za, przy pięciu przeciw i 33 wstrzymujących.

Program będzie dysponował całkowitym budżetem w wysokości 95,5 mld euro, w tym 5,4 mld euro z planu odbudowy gospodarki Next GenerationEU oraz dodatkowym wzmocnieniem w wysokości 4 mld euro z wieloletnich ram finansowych UE.

Program badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 pomoże unijnym systemom opieki zdrowotnej przygotować się na przyszłe pandemie, a europejski przemysł wesprze w dziedzinach dekarbonizacji, cyfryzacji i innowacji. Program zapewnia krótko- i długoterminowe finansowanie badań i innowacji związanych z globalnymi wyzwaniami, w tym walką ze zmianami klimatu, cyfryzacją i pandemią COVID-19.

„Horyzont Europa” opiera się na trzech filarach. Pierwszy z nich – „Doskonała nauka” będzie za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) wspierać pionierskie projekty badawcze definiowane i prowadzone przez samych naukowców. Przewiduje finansowanie stypendiów i wymian dla naukowców; będzie to element programu „Maria Skłodowska-Curie”.

Drugi filar – „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” będzie bezpośrednio wspierać badania związane z wyzwaniami społecznymi i możliwościami technologicznymi i przemysłowymi. Będzie też określać kierunek misji badawczych prowadzonych na skalę unijną. Obejmuje on również działania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Rolą Centrum jest dostarczanie unijnym i krajowym decydentom politycznym niezależnych dowodów naukowych i wsparcia technicznego.

Z kolei „Innowacyjna Europa” obejmuje działania, dzięki którym Europa ma stać się liderem w dziedzinie innowacji tworzących rynek. Ten filar ma na celu, dzięki wzmacnianiu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), wspieranie integracji biznesu, badań naukowych, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości.

Tymczasowo program „Horyzont Europa” wystartował już 1 stycznia tego roku.

Źródło informacji: EuroPAP News

Dodaj komentarz