Wykorzystanie technologii cyfrowej w obserwacji zwierząt.

Wykorzystanie technologii cyfrowej w obserwacji zwierząt.

Fotografia cyfrowa kojarzona była przez lata z sesją zdjęciową artystów. Później cyfrowe aparaty fotograficzne należały do podstawowego wyposażenia podczas podróży i wycieczek. Dziś tę metodę utrwalania obrazu używa się jako fotopułapki.

Brzmi zagadkowo, ale też, taka forma wykorzystania fotografii cyfrowej jest interesująca. Zatrzymanie obrazu, uchwycenie momentu to cecha charakterystyczna i zarazem podstawowe zadanie urządzenia, jakim jest każdy aparat fotograficzny, w tym aparat cyfrowy. Jednak tylko aparat cyfrowy może znaleźć zastosowanie jakiego nie przewidział pomysłodawca.

Zwierzęta w fotografii.

Wykorzystywanie aparatów fotograficznych w obserwacji i utrwalaniu aktywności zwierząt było czymś powszechnym od co najmniej wieku. Dzisiejsza obserwacja zwierząt nie ogranicza się już wyłącznie do pracy przyrodników, lecz znajduje zastosowanie w gospodarce leśnej i rolnej. Popularna wśród fotografików pasja, jaką jest obserwacja i zatrzymywanie zwierząt w obrazie zyskała dodatkowe udogodnienie. Zastosowanie aparatu cyfrowego jako fotopułapki zwalnia ich, przynajmniej częściowo z ciągłego trwania na posterunku. Zanim przyrodnicy i amatorzy zdjęć w przyrodzie zdecydowali się skorzystać z fotografowania bez udziału człowieka, poświęcali mnóstwo czasu na wybór i przygotowanie stanowiska. Obecnie wystarczy raz na jakiś czas podłączyć kamerę do komputera i wyselekcjonować interesujące fragmenty sesji.

Zastosowanie cyfrowych rejestratorów obrazu w gospodarstwie domowym.

Fotopułapka to urządzenie skonstruowane tak, by warunki atmosferyczne nie wpływały na jego pracę. Rejestratory odporne na wilgoć i niską temperaturę są gotowe do zainstalowania dokładnie w każdym miejscu. Coraz większa populacja dzikiej zwierzyny chronionej to poważne zagrożenie zarówno dla właścicieli domów, jak i dla administracji dużych osiedli. Dzikie zwierzęta tracą swą naturalną ostrożność i w poszukiwaniu łatwego pożywienia zapędzają się wprost pod siedliska ludzi. Aby skutecznie walczyć z uporczywymi intruzami należy wdrożyć maksymalnie zaawansowane techniki. Właściciele prywatnych posesji, jak i administratorzy osiedli wykorzystują nagrania z fotopułapki jako dowód w procesie egzekwowania należnych odszkodowań. Chyba najbardziej jednak, z możliwości zarejestrowania szkodliwej aktywności dzikich zwierząt cieszą się rolnicy, którzy ponoszą corocznie ogromne straty wskutek działań zwierząt dzikich, ale objętych ochroną. Jedynie seria zdjęć lub krótki filmik przekona odpowiednie instytucje do wypłacenia zadośćuczynienia.

Dodaj komentarz