Zbiornik na szambo dla 4 osobowej rodziny?

Zbiornik na szambo dla 4 osobowej rodziny?

Jednym z najczęściej spotykanym problemem dotyczącym zbiornika szambowego, jest odpowiedni wybór dla rodziny 4-osobowej, aby móc komfortowo i bezpiecznie odprowadzać nieczystości z terenów mieszkalnych do zbiornika. Do problemów związanych ze ściekami gospodarstwa domowego należy podejść bardzo starannie.

Przy wyborze odpowiedniego zbiornika na szambo należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego pojemność, wszystkie wymogi formalne pod względem prawa, miejsce na działce oraz koszty jego opróżniania. Aby pomóc Państwu w wyborze, przybliżymy informacje na temat wymienionych zagadnień dotyczących odpowiedniego wyboru szamba.

Pojemność zbiornika na szambo

Na przestrzeni ostatnich 15 lat, zużycie wody w gospodarstwach domowych, zmniejszyło się aż o 30%, a ilość zużycia na osobę to mniej więcej 2. 5 – 2. 8 m3. Dla 4-osobowej rodziny, która zamieszkuje obiekt przez cały rok, najlepszym rozwiązaniem będzie zakup szamba o pojemności 10-12 m3. Należy pamiętać, że przy wyborze szamba betonowego o tej pojemności, raz w miesiącu będzie konieczność jego opróżniania. W tym celu można także zamontować specjalny czujnik, który precyzyjne szacuje stopień zapełnienia zbiornika szamba.

Wymagania formalne przy budowie szamba

Gdy planując budowę domu zostały przygotowane także planu budowy szamba oraz zostały uwzględnione w planie zagospodarowania działki, w takim przypadku nie potrzebują Państwo żadnych dodatkowych pozwoleń na jego budowę. Jeśli palny budowy szamba nie zostały uwzględnione, należy dokonać zgłoszenia w Starostwie, a jeśli w przeciągu dwóch miesięcy nie zgłosi on żadnego sprzeciwu, budowa szamba może zostać rozpoczęta.

Zarówno szambo o pojemności 10 metrów sześciennych, jak i mniejsze dla 4-osobowej rodziny, musi spełniać pewne bardzo ważne wymogi. Odległość zbiornika szamba od ujęcia wody pitnej nie może być mniejsze niż 15 metrów, a także znajdować się minimum 5 metrów od drzwi i okien budynku mieszkalnego rodziny. Kolejnymi wymogami dotyczącymi odległości zbiornika to min. 1, 5 m od wszelkich rur z gazem oraz wodą, min. 0. 8 m od przewodów elektrycznych, a także min. 2 metry od drogi i działki. Ponadto to należy pamiętać o tym, że osadniki podziemne mogą być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych pod warunkiem, że ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną znajduje się co najmniej 0, 6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych od tych budynków.

Pozwolenie na budowę wymagane jest w przypadku zbiorników z pojemnością większą niż 10m3, a natomiast potrzebna ekspertyza zatwierdzona przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego potrzebna jest w przypadku, gdy zbiornik szambowy ma pojemność większą niż 50m3.

Wyznaczenie miejsca na działce dla zbiornika na szambo i nieczystości

Najważniejszą lokalizacją dla zbiornika jest takie formalne umiejscowienie, które sprawia, że użytkowanie szamba jest komfortowe oraz bezpieczne dla wszystkich domowników. Istnieje możliwość ułatwienia lokalizacji i użytkowania szamba, poprzez zamontowanie zbiorników betonowych o tej samej pojemności, ale o różnych proporcjach ścian szamba.

Koszty opróżniania zbiornika szamba z nieczystości, znajdujących się w nim.

W kwestii wyboru odpowiedniej pojemności na ścieki z gospodarstwa domowego, należy rozważyć także koszty opróżniania go. Optymalnym i najbardziej komfortowym rozwiązaniem, będzie umożliwienie odbioru ścieków pod Państwa nieobecność, bez konieczności wjazdu wozu asenizacyjnego na teren mieszkalny. Umiejscowienie instalacji specjalnego przewodu zakończonego złączem w ogrodzeniu, umożliwia wyżej wymienione rozwiązanie.

Przy wyborze odpowiedniego zbiornika na szambo, niezależnie od miejsca instalacji oraz wybranej pojemności, należy kierować się także kwestią jakości i szczelności, które potwierdzane są dzięki certyfikatom oraz fachowym i szczelnym wykonaniem montażu zbiornika. Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę podczas wyboru szamba jest gwarancja oraz jej zakres. Najlepszą gwarancję jakości na rynku posiadają przeważnie zbiorniki betonowe kupowane bezpośrednio od wiodącego producenta szamb – firmy IRPOL.

Link: https://szambabetonowe.expert

Dodaj komentarz