Zwolnienie online – wygodne rozwiązanie dla pacjentów

Zwolnienie online – wygodne rozwiązanie dla pacjentów

W życiu są różne sytuacje zdrowotne, które wymagają pozostania w domu. W takim wypadku potrzebne jest zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4. Kiedyś, aby zdobyć zwolnienie, trzeba było iść do przychodni, stać w kolejce i spotkać się osobiście z lekarzem. Dziś sytuacja jest o wiele bardziej komfortowa, każdy pacjent może otrzymać zwolnienie online, szybko i wygodnie. 

Co to jest L4 online?

Zwolnienie lekarskie online to zwolnienie lekarskie, które jest wystawione przez lekarza elektronicznie. Aby otrzymać L4, nie trzeba iść do przychodni, wystarcza zdalna konsultacja ze specjalistą. Wystawiony dokument w formie elektronicznej, podobnie jak zwolnienie tradycyjne, zwalania chorego ze świadczenia pracy przez okres wskazany w dokumencie, może być również przydatny do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia lekarskie online są bardzo popularne, pozwalają uniknąć długich kolejek i kontaktu z innymi chorymi.

Jak przebiega konsultacja lekarska online?

Wizyty zdalne stały się popularne dwa lata temu, kiedy w wyniku pandemii Covid-19 kontakty międzyludzkie zostały ograniczone do minimum. Mimo że wszystko wróciło już do normy, to teleporady zostały na stałe i są dużym ułatwieniem dla wielu pacjentów. W celu uzyskania zwolnienia lekarskiego konieczne jest umówienie zdalnej wizyty. Wizyta online może odbyć się na kilka sposobów. Najczęściej ma formę rozmowy telefonicznej, rzadziej odbywa się w formie rozmowy przez komunikator internetowy lub jako video rozmowa. Podczas konsultacji online pacjent przedstawia lekarzowi problem, z którym się zgłasza, opisuje występujące objawy, pokazuje lub odczytuje wyniki badań oraz inną dokumentację medyczną. Specjalista zapoznaje się z nimi, stawia diagnozę, a jeżeli jest to niemożliwe, zleca dalszą diagnostykę. Jeżeli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, lekarz wystawia L4, w formie dokumentu elektronicznego, które automatycznie wysyłane jest do ZUS-u oraz pracodawcy. Chory otrzymuje wszystkie należne świadczenia chorobowe. To wygodna opcja, ponieważ pracownik nie musi osobiście dostarczać dokumentów. Do teleporad i wystawienia zwolnienia lekarskiego online upoważnieni są lekarze wszystkich specjalności np. interniści, ginekolodzy, psychiatrzy, ortopedzi czy laryngolodzy. 

Kiedy pacjent może dostać L4 przez internet?

L4 przeznaczone jest dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na świadczenie pracy i wykonywanie obowiązków zawodowych. Ale to nie jedyna możliwość otrzymania zwolnienia. L4 online może być również wystawione na opiekę nad chorym członkiem rodziny np. dzieckiem, rodzicem czy małżonkiem. Elektroniczne zwolnienia lekarskie, podobnie jak tradycyjne, mogą być wystawione 3 dni wstecz. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ nie zawsze jest możliwość umówienia konsultacji pierwszego dnia choroby. Warto pamiętać, że pacjent, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie może wykonywać wielu czynności. Powinien przebywać w miejscu zamieszkania, wykluczone jest wykonywanie pracy zarobkowej, podróżowanie czy robienie remontów. E zwolnienia, podobne jak tradycyjne podlegają kontroli ZUS. Pacjenci, którzy wykorzystują zwolnienie niezgodnie z przeznaczeniem, muszą liczyć się z wysokimi karami. 

Otrzymanie zwolnienia online jest uzależnione od stanu zdrowia pacjenta, należy pamiętać, że żaden lekarz nie wystawi L4 na życzenie. Osoby chore, które nie mogą pracować, mogą liczyć na pomoc i możliwość zastania w domu. 

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz