Zwolnienie z podatku VAT

Zwolnienie z podatku VAT

Zwolnienie od podatku to wyjątek od ogólnych zasad dotyczących opodatkowania. Celem stosowania zwolnienia jest ochrona konsumenta przed wzrostem cen. Ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, to fakt iż przy zwolnieniu z podatku nie ma możliwości odliczenia naliczonej kwoty podatku w związku z transakcją, co nie zawsze jest korzystniejsze dla podatnika.

Zwolnienia z podatku dzielimy na dwa: przedmiotowe i podmiotowe. Te przedmiotowe mają charakter obligatoryjny i nie możemy z nich zrezygnować. W przypadku zwolnienia podmiotowego podatnicy mają możliwość rezygnacji z tego prawa. 

Czym tak naprawdę jest zwolnienie z VAT?

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zwolnienie podmiotowe dla pewnej grupy podatników. Osoba korzystająca ze zwolnienia podmiotowego nie płaci podatku, nie wystawia faktur z VAT z tytułu sprzedawanych towarów lub usług. Ale jednocześnie nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

Komu przysługuje zwolnienie od podatku? 

Zwolnieni z podatku są podatnicy, których wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła dwustu tysięcy złotych. Jeśli zwolnienie nie jest korzystne istnieje możliwość złożenia pisemnej rezygnacji z niego w urzędzie skarbowym. Jeśli dany rok jest rokiem w którym rozpoczęła się działalność zwolnienie następuje na podstawie przewidywanej kwoty zysku. W takim przypadku do każdej transakcji wystawiane będą faktury bez VAT.

Zwolnienie przedmiotowe.

Zasada powszechności opodatkowania gwarantuje, że każda transakcja występująca w ramach działalności gospodarczej zostanie opodatkowana. Podatnik ma obowiązek wykazania, że wykasowywana przez niego czynność nie podlega opodatkowaniu. Zwolnienia są odstępstwami od zasady powszechności, w związku z tym mogą być realizowane tylko na podstawie odpowiedniej dyrektywy. 

Kto może zostać przedmiotowo zwolniony z podatku VAT?

Podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia tylko i wyłącznie wtedy, gdy charakter usług świadczonych bez wątpienia wyczerpuje wskazania ujęte w treści przepisów. W praktyce zwolnienia najczęściej dotyczą:

-dostawy towarów używanych w działalności zwolnionej z podatku

-dostawy budowli, budynków lub ich części przy zachowaniu odpowiednich warunków

-usług świadczonych przez systemy oświaty, uczelnie i jednostki PAN

– usługi ubezpieczeniowe

-usługi udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych

– usługi związane z depozytami środków pieniężnych

Ewidencja sprzedaży w przypadku zwolnienia z VAT

Podatnik VAT, który jest zwolniony podmiotowo nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku. Jednaj jest zobowiązany do ewidencji sprzedaży za dany dzień. Dlatego też ustalenie przekroczenia limitu sprzedaży jest dokonywane w oparciu o ewidencję sprzedaży prowadzoną przez podatnika. 

Do wielkości sprzedaży za miniony rok podatkowy wliczamy tylko odpłatne dostawy i usługi na terytorium kraju i eksport towarów.  Nie uwzględniamy transakcji mających miejsce poza krajem. Obowiązkiem podatnika jest zawiadomienie urzędu skarbowego o przekroczeniu kwoty 200 000zł. 

Artykuł przygotowany przy współpracy z Rafsoft.net

Dodaj komentarz