Bezpieczny kredyt gotówkowy dla obcokrajowca w 2023 roku

Bezpieczny kredyt gotówkowy dla obcokrajowca w 2023 roku

Obcokrajowcy z Unii Europejskiej oraz spoza jej granic mogą ubiegać się w Polsce o kredyt gotówkowy. Jego warunki są zbliżone lub identyczne z tymi, które oferuje się Polakom — zależą od indywidualnej sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zaciągnięciem zobowiązania i jak sprawnie załatwić formalności.

Kredyt dla obcokrajowców z państw członkowskich UE

W przypadku obcokrajowców przybywających do Polski z krajów należących do Unii Europejskiej sprawa jest dosyć prosta. Mogą oni zaciągnąć kredyt gotówkowy na tych samych zasadach, co Polacy. Z unijnych dyrektyw wynika bowiem fakt, że nie można ich dyskryminować. Czy są od tej sytuacji odstępstwa?

Tak: bank może odmówić udzielenia pożyczki osobie, której centrum życiowe znajduje się poza krajem, w którym bank ma swoją siedzibę. Warto jednak pamiętać, że takie rozwiązanie nie jest korzystne ani dla osoby, której odmówi się wypłaty środków, ani dla banku, który w ostatecznym rozrachunku zarabia na obrocie pieniędzmi, a więc także na kredytach.

Kredyt dla obywateli państw spoza UE

Kredyt dla obcokrajowca, który ma obywatelstwo kraju spoza UE, wymaga spełnienia kilku wymogów formalnych. Przede wszystkim ubiegający się o pożyczkę musi przedłożyć następujące dokumenty:

  • kartę stałego pobytu/zezwolenie na pobyt czasowy — w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy bank najpewniej weźmie pod uwagę okres jego obowiązywania przy ustalaniu okresu kredytowania;
  • paszport oraz wizę;
  • miejsce zameldowania na terenie RP — ma to znaczenie zarówno w kontekście komunikacji na linii klient-bank, jak i w związku z koniecznością identyfikacji osoby ubiegającej się o kredyt gotówkowy.

Należy pamiętać, że to, jak zostanie rozpatrzony wniosek o kredyt, zależy od indywidualnej sytuacji osoby wnioskującej. Znaczenie mają m.in. Twoja zdolność kredytowa, ocena Twojej wiarygodności przez analityków banku, a także polityka konkretnej instytucji finansowej.

Jak wygląda zaciągnięcie kredytu gotówkowego przez obcokrajowca w Polsce?

Aby otrzymać kredyt, należy złożyć o niego wniosek w wybranym banku, potwierdzić swoją tożsamość i udokumentować dochody (najczęściej wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o osiąganych dochodach). Procedura jest taka sama zarówno w przypadku Polaków, jak i migrantów. Warto przy tym pamiętać, że najkorzystniej w ocenie banku wypadają potencjalni kredytobiorcy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. Najlepiej na czas nieokreślony, ale co do zasady — im dłużej, tym lepiej.

Analitycy respektują jednak również zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne, a także dochody wynikające z prowadzenia przez migranta własnej działalności gospodarczej. Należy jednak zapoznać się z wymogami konkretnej instytucji co do tego, jak długo trzeba współpracować z danym podmiotem lub prowadzić swoją firmę, aby dochody osiągane z tego tytułu były liczone do zdolności kredytowej i określenia wiarygodności.

Wybierając pożyczkę, sprawdź, jak prezentuje się kredyt gotówkowy dostępny w finanse.rankomat.pl i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Dzięki temu zaoszczędzisz na spłacie i wybierzesz dogodne warunki zobowiązania.

Dodaj komentarz