Przedłużenie ważności prawa jazdy. Obowiązki kierowcy związane z badaniami

Przedłużenie ważności prawa jazdy. Obowiązki kierowcy związane z badaniami

Koniecznym warunkiem do uzyskania prawa jazdy jest zgoda uprawnionego lekarza. Aby doszło do spotkania, niezbędne jest umówienie wizyty i zapisanie na konkretną godzinę. Zwykle badania na prawo jazdy trwają maksymalnie 30 minut. O każdej zmianie terminu należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego.

Niezbędne dokumenty i przedmioty

Co należy zabrać na badania? Niezbędny okaże się dowolny dokument tożsamości, zawierający zdjęcie i numer PESEL, pozwalający na identyfikację pacjenta. Pierwsze przedłużenie ważności prawa jazdy wymagać będzie dostarczenia ważnego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeśli ważność przedłużana jest drugi raz lub kolejny, niezbędne będzie ustalenie roku pierwszego wydania prawa jazdy. Koszt badań kształtuje się na poziomie 200 złotych, płatnych w gotówce.

Jeśli kierowca posiada stwierdzone wady narządów wzroku lub słuchu, powinien przyjść wyposażony w okulary lub aparat słuchowy. W przypadku innych zdiagnozowanych chorób, warto dostarczyć lekarzowi pełną dokumentację medyczną, która może być kluczowe w momencie przedłużania ważności prawa jazdy.

Co w przypadku osób, które leczą się na padaczkę lub cukrzycę? Wtedy konieczne może okazać się dostarczenie karty konsultacji neurologicznej lub diabetologicznej.

Badanie

Pierwszym punktem badania jest wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia kierowcy. Ma ona na celu nakierowanie lekarza na dolegliwości, które mogą wykluczać kierowcę z kierowania pojazdami. Samo badanie nie wymaga przygotowania. Wystarczy przyjść wyspanym i nie znajdować się pod wpływem używek. Podczas wizyty u lekarza zostaną sprawdzone narządy wzroku i słuchu, układ ruchu, układ sercowo-naczyniowy, układ oddechowy, układ nerwowy. Skontrolowany zostanie stan psychiczny pacjenta oraz nastąpi identyfikacja objawów, które będą wskazywać na uzależnienie od środków odurzających.

Na podstawie powyższych badań zostaje sporządzona dokumentacja. Stwierdzenie poważnej wady będzie wymagać umówienia się na specjalistyczne badania. Dostarczenie dodatkowej dokumentacji zakończy proces badania. Wtedy to lekarz wyda orzeczenie, wpisze ewentualne kody ograniczeń.

Wizyta w Urzędzie

Po skompletowaniu dokumentacji należy udać się do Wydziału komunikacji odpowiedniego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miejskiego. Specjalista sprawdzi zgodność wniosku i wyda numer PKK. Podczas przedłużania ważności prawa jazdy, trzeba przedłożyć stary dokument, który ulegnie zniszczeniu po odebraniu nowego. Procedura wydania nowego dokumentu kosztuje 100,50 zł.

Dodaj komentarz