Na Pomorzu przyjęto pierwszy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów FEP 2021-2027

Na Pomorzu przyjęto pierwszy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów FEP 2021-2027

W czwartek, 20 kwietnia zarząd województwa pomorskiego przyjął pierwszy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Pierwsze nabory zaplanowano jeszcze w kwietniu.

Pierwsze nabory wniosków z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 ruszą 28 kwietnia. Środki w wysokości ponad pół mld zł zostaną wydatkowane na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego wykorzystywanego w regionalnych przewozach pasażerskich, który będzie spełniał wymagania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

W maju i w czerwcu zaplanowano nabory na zadania związane z rynkiem pracy. Chodzi m.in. o aktywizację edukacyjno-zawodową skierowaną do osób młodych pozostających bez pracy realizowaną w projektach OHP oraz programy powiatowych urzędów pracy zwiększające zatrudnienie osób bezrobotnych. 

W sierpniu wystartują nabory wniosków w projektach wspierających edukacje przedszkolną. Na ten cel jest do rozdysponowania ponad 100 mln zł. Środki będzie można wydatkować m.in. na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach oraz organizację zajęć wspierających kompetencje kluczowe prowadzonych przez psychologów czy logopedów.

Nabory wniosków związane z dofinansowaniem zadań z zakresu edukacji szkolnej oraz rozbudową infrastruktury kultury rozpoczną się jesienią. 

Jak wskazano w komunikacie urzędu marszałkowskiego harmonogram zawiera informacje o naborach zaplanowanych do przeprowadzenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Harmonogram będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji programu.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Dodaj komentarz